Overige

Aanhouding van de Brusselse moordenaar op de expo

Aanslag gepland op de wereldtentoonstelling

Affiche geweigerd, te Vlaams

Boeren op de wereldtentoonstelling

Boerinnenbond op bezoek

Cortege scolaire

De belangrijke bezoeken

De belofte van 1913 : Elektriciteit op de Gentse Wereldtentoonstelling

De Britse deelname, de weigering, die onder druk toch tot een deelname besloot.

De deelname van de universiteit op de expo

De decauville stelplaats, een tikkende tijdbom?

De Gazette van Gent

De impact van de  Sint-Lucasschool

De katholieke boycot

De landloper

De tentoonstelling, kinderarbeid en onderwijs

De tentoonstelling, berderving en vervalsing van etenswaren op expo 13

De VALSE expo medaille

De Zusters van Liefde op de expo

Een met geheimzinnigheid omsluierde uitvinding op de expo

Een turbogenerator voor de Bomastraat

Een uitzonderlijk visitekaartje

Enigma, la femme volante

Het leger op de wereldtentoonstelling

Het proces van de ongevallen met de Scenic Railway

Internationaal congres voor redding en openbare hulpdiensten

Kazematten als steenkoolmijn

Leonidas op de expo, het begin van een succesverhaal.

Les arts de la femme op de expo

Meerdere gevechten 

Men schiet op een nachtwaker

Octaaf De Visscher, kampioen der veteranen

Openbaar vervoer

Paviljoen Gentse Academie

Pegoud, de grote vliegshow

Prins Hendrik van Nederland bezoekt de expo

Salon d’Art Photographique

Soldaten en trekschuiten

Zuster Ignace, alba in kant