Zuster Ignace, alba in kant

Op 8 augustus 1913 verscheen in De Gazet van Antwerpen :

Eerwaarde zuster Ignace, van de Orde der Dochters van Maria, te Leuven, heeft op de wereldtentoonstelling van Gent, de  gouden medaille behaald voor het exposeren van een alba in kant, vervaardigd bij middel van uitgetrokken draad.
In het museum Gruuthuysen, te Brugge, zijn maar twee stukken te zien van zulke soort kant. Hoe die kant gevlochten werd, wist niemand meer. Het is de nederige kloosterzuster Ignace die de nieuwe bewerking daarvan heeft uitgevonden.
En toch ondanks de prachtigste, de wonderbaarste uitvindingen, blijven deze katholieken , betiteld door mannen, die soms geen A uit eene B kennen, voor dompers.

Hierover deed ik navraag bij het Kadoc, waar de archieven deze orde bewaard zijn, alsook het persoonlijk dossier van zuster Ignage : 
Hierin vonden we geen enkele verwijzing naar de Wereldtentoonstelling van 1913. In de Annalen vonden we wel enkele verwijzingen naar het kantwerk dat in Paridaens werd vervaardigd.

Als tweede bron raadpleegde ik het Gruuthuse museum te Brugge, Mevr. Inge Geysen :
De kantsoort waarnaar verwezen wordt in het artikel, wordt in het Frans aangeduid als ‘fils tirés’, in het Nederlands spreekt men van ‘(Dinants) borduurwerk met samengetrokken draden’.
Het gaat om een borduurtechniek (dus geen kloskant) ‘waarbij de schering- en/of inslagdraden samengenomen worden zodat op deze manier in het linnen figuren ontstaan’ (Martine Bruggeman, Kant in Europa, blz. 306).
Het Gruuthusemuseum bezit inderdaad enkele stukken gemaakt met deze techniek – in totaal een 30-tal stuks. In de kantcatalogus van het museum uit 1889 worden 11 stukken in ‘fils tirés’ opgesomd. Het is echter moeilijk uit te maken naar welke twee stukken in het artikel uit 1913 verwezen wordt.
In het artikel dat u doorstuurde wordt waarschijnlijk bedoeld dat de zuster randen maakte in uitgetrokken draad, waarmee een albe (wit onderkleed van de priester) versierd werd, aan de onderkant en/of aan de mouwboorden. Alben werden versierd met brede stroken uit heel uiteenlopende soorten kant. In de Gruuthusecollectie zitten bv. ook albeboorden in Brabantse kloskant en in Brugs bloemwerk.

Strook; uitgetrokken en samengetrokken draden.
Dinant ? 18de eeuw
29 x 172 cm
Collectie Gruuthusemuseum Brugge

Tabernakel gordijn
Borduurwerk met samengetrokken draden, Dinant ?
18de eeuw
85 x 76 cm
Gift Baron Liedts 1889
Collectie Gruuthusemuseum Brugge

Bronnen :
Kbr, Gazet van Antwerpen
Kadoc Leuven
Gruuthusemuseum Brugge