Nationale tentoonstelling van vervalsing en bederving van voedingswaren.

De aanvraag voor de tentoonstelling betreffende bederving en vervalsching van eetwaren.
de volledige brief kan u inkijken onderaan bij het archief.

De reden waarom er een onderdeel ” Exposition nationale de la Falsification et l’Alteration des Denrees alimentaires” of Nationale tentoonstelling van vervalsing en bederving van voedingswaren.

Het publiek heeft geen inzicht in de voedselvervalsingen die in de chemische en industriële voedselbereiding plaatsvinden. Ook niet in de gevaren die deze met zich meebrengt op vlak van financiële en frauduleuze praktijken. Ook heeft het grote publiek geen zicht op de maatregelen die voornamelijk grote steden inzetten om deze fraude tegen te gaan.

Inzichtelijke informatie wordt gegeven op een permanente expositiestand in het Brussels Paviljoen. Er wordt ook een internationaal symposium georganiseerd op 1, 2 en 3 augustus in het feestpaleis met internationale experts die hier het woord zullen voeren. Voorbeelden van deze vervalsingen worden duidelijk aan de hand van “foto Voorbeelden van vervalsingen”

Op de permanente tentoonstelling zullen de effecten van de voedselvervalsingen worden aangetoond met behulp van modellen en foto’s van de essentiële lichaamsdelen. Hier zullen de effecten van die vervalsingen visueel worden voorgesteld. Het gaat over effecten vanuit bewerkingen in de melk, boter, suiker, brood, kruiden, frisdranken en conserven. Er zullen labo-testen getoond worden die deze productievervalsingen aantonen. Er worden ook verschillende films voorgesteld die de visualisatie van de problemen nog meer inzichtelijk maakt.

Al met al kan je stellen dat dit een ook nu boeiend onderwerp is, waarbij de toenmalige meest moderne technieken gebruikt worden om dit onderwerp begrijpelijk door te geven aan de man in de straat.

Zoals de algemene tendens van de Wereldtentoonstelling worden ook hiervoor talrijke comités en de daar bijhorende voorzitters en dergelijke opgezet. Zie foto Comites des sections

Op 1, 2 en 3 augustus werd een symposium ingericht dat doorging in het Feestpaleis. Hier stelden de verschillende secties zich voor vanuit een inhoudelijk deel en een praktische rondleidingen. De universiteit van Gent gaf een wetenschappelijke info over de technische en labo- hulpmiddelen die men ter beschikking had voor de bestrijding van de corruptie in de voedingsindustrie. Uiteraard werd er ook flink gezond gedineerd en werden de voorzitters in de bloemen gezet. Foto Symposium 1, 2 en 3 augustus

Met dank aan Claude Faseur, die voor mij het dossier inkeek en er een samenvatting voor schreef voor de website.

Archief  AMSAB :

Camille Huysmans, Stukken inzake wetgevende initiatieven in de Kamer omtrent vervalsing van etenswaren, en Huysmans zijn medewerking aan de organisatie van een internationaal congres en tentoonstelling over bederving en vervalsing van etenswaren in het Brussels paviljoen op de wereldtentoonstelling in Gent in 1913.