Internationaal congres voor redding en openbare hulpdiensten

Door verschillende data gepubliceerd in de kranten van 1913, werd dit een hele onderneming op de juiste data en verslaggeving na te trekken, In het programma boekje staat van 13 tot 16 augustus, in de krant van 13 tot 10 augustus, welke data was niet correct of was er een fout in het programmaboekje?

Kranenartikel met de data van 13 augustus tot 10 augustus?????

 

 

Dankzij Luc Selis, posthistoricus, kon ik de juiste data vastleggen, daar hij een onderzoek heeft gevoerd naar de post bij de ijslandvaarders en zo het logboek van het rode kruisschip, Notre-Dame de la mer kon inkijken, dat tijdens dit Congres lag aangemeerd in de haven van Gent.

Volgens de annalen van Les Oeuvres de Mer (en die data kloppen met het logboek van het schip dat ik kon inkijken) was het schip in Gent van de 13de tot de 16de. De 17de vertrok het naar Oostende en nam daar de deel aan het Internationaal Congres van de Visserij, dat liep van 18 tot 20 augustus (bron: La Recherche en histoire de l’environnement: Belgique-Luxembourg-Congo-Rwanda-Burundi, PreBel -Namur 2008). Zie extract in bijlage.

In het logboek van het schip staat letterlijk dat het schip ook dat Congres te Oostende bijwoonde. Op datum van de 18de staat: «S.M. le roi des Belges a daigné nous honorer de sa visite et s’est vivement intéressé au rôle rempli auprès des marins de la grande pêche par les navires des Œuvres de Mer. »

Van 13 tot 18 augustus 1913 had het 23 Internationaal Congres voor Redding en Openbare Hulpdiensten plaats. Een duizendtal redders, geneesheren en brancardiers, afomstig uit vierentwintig landen, namen eraan deel.
Op 16 augustus hadden in het zwembad Strop wedstrijden voor reddingsoefeningen plaats, waarvoor de prijzen onder andere geschonken werden door de Koning, de Prins de Ligne, als voorzitter van het Belgische Rode Kruis, en de Minister van Defensie en Zeewezen.
Het hospitaalschip Notre Dame de la Mer, varende onder de vlag van het Rode Kruis, lag in de haven aangemeerd en kon door belangstellenden gratis bezocht worden. Het publiek kon ook een voordracht bijwonen.

Foto in de haven van Gent, waarschijnlijk de Muide

De overkoepelende bond voor redders en hulpverleners uit Bretagne boden aan de Belgische vorsten een gedenkpenning aan.
De medaille is concaaf uitgewerkt en toont het gekroonde wapenschild van Bretagne dat gehouden wordt door twee staande windhonden, dat alles onder een baldakijn die langs beide zijden omhoog gestrikt is, met bovenaan een koningskroon en met onder het schild op een banderol POTIUS MORI QUAM FŒDARI; links onderaan het gordijn van het baldakijn EMILE ROYER SC: en rondom langs de geprofileerde rand, bovenaan PIETAS CARITAS VIRTVS en onderaan IN VIRTVTE SALVS

Medaille aan koning 1913