Zijne Koninklijke Hoogheid,Prins Hendrik

Op 17 september bracht Z.K.H. Prins Hendrik, vergezeld van zijn luitenant ter zee 1 ste klas, Bijl de Vroe een bezoek aan de Gentse Tentoonstelling.


Om 13 u 32 kwam de Prins aan in Gent per trein en werd aan het station van Gent Sint-Peters ontvangen door Jonkheer van Weelde, gevolmachtigde der Nederlanden in Brussel, Jonkheer Mevill van Carabee, gezantschapsraad, mhr Stuart, commissaris-generaal van Nederland op de tentoonstelling, Jean de Hemptinne, commissaris-generaal van de Belgische regering en schepen Deweert, vertegenwoordiger van de burgemeester van Gent. De Prins en zijn gevolg werden naar het hotel Provincial geleid, waar het dejeuner plaats vond.
Om 15 uur begaf de Prins zich naar de tentoonstelling en bezocht het Hollands paviljoen, waar hij ontvangen werd door staatsraad Cooreman, de leden van het commissariaat en het Hollands comité op de tentoonstelling, Consul Kuyk en verschillende leden van de Nederlandse verenigingen te Gent.
Het bezoek aan het paviljoen duurde een uur, de Prins deed zich de exposanten voorstellen.
herhaalde malen werd hij toegejuicht.
Vervolgens begaf hij zich naar de Nederlandse afdeling van de Schone Kunsten, welke hij onder leiding van Prof. dr. Bart van Hove bezichtigde.
Rond 17 uur kwam de Prins in Oud-Vlaendren aan, waar hem door het uitvoerend comité de thee werd aangeboden.
De Prins onderhield zich vertrouwelijk met alle leden van het comité en drukte zijn bewondering uit voor al het gene hij bij zijn eerste bezoek aan de tentoonstelling had gezien.
De Prins verliet de tentoonstelling tegen 18 u 30 en keerde naar het hotel Provincial terug, waar hem om 19 u 30 een diner werd aangeboden door de provincie gouverneur.

Bronnen;
Briefwisseling Koninklijk paleis Den Haag
De Nederlandse kranten
De Maasbode 18 september 1913, tweede editie