De boerinnenbond op bezoek

Zondag 27 juli, kwamen 2560 leden van de boerinnenkringen van over heel Oost-Vlaanderen in Het Moderne Dorp samen, om vooral in dat deel van de tentoonstelling, dat he, het meeste aanbelangde gezamenlijk te bezoeken. De gidsen, door barones della Faille, de voorzitster van het verbond, daartoe vriendelijk uitgenodigd, wachtten de bezoeksters om 10 uur op. Wat een massa volk, gans het dorp was ermee gevuld, aan het hoofd van elke groep bevonden zich het plaatselijke bestuur.

Het ontvangstcomite met de voorzitsters van de afzonderlijke kringen

Men moest de boerinnen toespreken vanop de kiosk, waarop de algemene voorzitster barones della Faille (Deurle), de voorzitsters; Mej. M. De Vuyst (Borsbeke), Mevr. de Bay (Evergem), Mevr. Piers de Ravenschoot en Mevr. Vergaert (Kruishouten), Mevr. Rooman d’Eribeur (Heusden), Mevr. Piers de Ravenschoot (Olsene), barones della Faille (Huysse) enz… en de heren baron della Faille d’Huysse en volksvertegenwoordiger Maenhaut, beide erevoorzitters van het verbond, de eerwaarde Heer Gommaerts, bestuurder, pastoor van Lemberge, M. Vergauwen enz… hadden plaatsgenomen.
De heer Maenhaut wenste de samengekomen vrouwen welkom, en achtte zich gelukkig in het dorp ruim 2500 leden van meer dan 20 kringen te ontvangen, en gaf hun de raad goed toe te zien om thuis alles te kunnen vertellen wat ze hier hebben gezien en gehoord.
De eerwaarde Heer Gommaerts legde vervolgens het doel uit van dit gezamenlijk bezoek, in het Moderne Dorp, waar zoveel te zien en te leren was voor alle plattelandsbewoners.
Hij bracht hulde aan de inrichters van het Dorp die zo goed alle landbouwbelangen hebben weten te verenigen, en dankte tenslotte op voorhand de conferenciers (gidsen), Mevr. de opzichster Haentjes-Deleu, MM. A Dutry en Lalemant en Mej. Emma Lamont, die aan de groepen al de gewenste uitleg zullen geven.
Dan begonnen de wandelvoordrachten, elk lang een kant, in groepen, van gebouw tot gebouw, uitleg werd gegeven over de nuttige verbeteringen aan de boerenwoning, de goede smaak en versiering, de gezondheidszorgen, de toestellen, het gerief enz…

Een van de groepen op de gegidste rondleiding door het dorp


De wandelvoordrachten duurden ruim 2 uur, de bezoeksters werden niet moe van het kijken, luisteren en bewonderen, hiervoor waren teveel onder de indruk van het zo mooie Moderne Dorp.
Hulde aan onze boerinnen voor hun goede orde en weetgierigheid.
Hulde aan het comité en vooral aan de adellijke dames, die zo goed hare leden begeleidden en tot op het einde op hun post bleven.
Maandag kwamen er nog verscheidene kringen, met nagenoeg 1000 leden, een bezoek aan het Moderne Dorp brengen. Zij werden rondgeleid door Mevr. gravin Jean de Hemptinne en Mevr. Lamont.
Zulke uitstappen blijven onuitwisbaar in het geheugen, ook waren de bezoeksters allemaal uiterst tevreden.

Bronnen :
Verslagen boerenbond
Gazette van Gent
Het Volk