De valse expo medaille

Tijdens de wereldtentoonstelling van Gent, werden verschillende medailles uitgegeven en geslagen tijdens het medaille salon dat er doorging. Tijdens mijn onderzoek naar deze medailles, was er één die mijn aandacht trok, omwille van de naam ROYAL CODY CLUB. Hun website bevat een pagina geschiedenis waaruit blijkt dat de Cody Club pas in 1926 ROYAL  Cody Club werd
citaat pagina geschiedenis :

Royal Cody Club (1926) – RCC

De toekenning tot “Koninklijke Maatschappij” (Societé Royale), voor de Cody Club (een andere benaming van de Cody-kring), is toegestaan op 29 december 1926. De club gaat vanaf dan door het leven als de Royal Cody Club (RCC).

Zelfs  de Gerenommeerde medaille specialiste, Mvr Taymans, uit Gent liep met open ogen in hun opzet:

Wat de gouden penning betreft had een lid van de Cody mij voordien verzekerd dat het om een stuk van 1913 ging en had mij ook een foto getoond met een schutster met deze médaille. Alhoewel het stuk niet gedateerd is had ik dat aangenomen, wat duidelijk fout was.

Waaruit nog eens blijkt dat gesproken duiding niet altijd geloofwaardig  is maar dat men indien mogelijk moet teruggaan naar archieven.

Na mijn onderzoek bracht ik haar op de hoogte , waarvan bovenstaand citaat een eerste reactie was.

Zelfs in het boek over de geschiedenis van deze club  geschreven door D. Van Poucke, Royal Cody Ghent Rifle Club, 1895-1995, staat deze medaille vermeld op p. 87., zelfs in het boek Wereldtentoonstelling Gent 1913 In metaal vereeuwigd, wed deze medaille gewoon opgenomen als een officiële expo medaille.

Door mijn doorgedreven onderzoek ontdekte ik bij een verzamelaar van deze club, de originele matrijzen voor deze medaille  waarvan men beweert dat deze uitgebracht is voor de expo van 1913, wat onmogelijk is aangezien de club pas op 29 december 1926 de toekenning kreeg; zie bovenstaand citaat.

Er is altijd een heel streng regelgeving geweest rond het gebruik van Royal, Koninklijk, Royale en men kan dus onmogelijk deze hebben omzeild in 1913 om deze medailles te laten slaan of te ontwerpen, zonder het officiële document van de toekenning.

De Royal Cody Club weigert te antwoorden op elke e-mail die ik hierover verstuurde of om persoonlijk af te spreken. 

De auteur Daniel Vanpoucke, was zo vriendelijk mij volgende uitleg te bezorgen :

Geachte Heer Billen,

Beste Jos,

Per toeval ben ik op uw site terechtgekomen waar u verhaalt naar “een valse expo medaille”.

Vooreerst wil ik u graag mededelen dat het boek” Royal Cody Ghent Rifle Club 1895 – 1995” door mij is geschreven in een bijzonder snel tempo; want het moest klaar zijn tegen de viering 100 jaar bestaan.

Achteraf moet ik toegeven dat er toch wel wat fouten in staan. Er bestaat echter een verbeterde uitgave, speciaal gemaakt voor de 125 jaar, maar helaas wegens het Coronagebeuren is de viering uitgesteld.

Nu wat betreft uw opmerking dat niemand zou reageren op uw vraag verwonderd mij wel, want ieder bestuurslid weet dat ik mij bezighoudt met de geschiedenis van de club, dus sturen ze wel dergelijk vragen door.

Op blz. 87 staan twee bekers EXPO 1913 afgebeeld, die ik teruggevonden heb bij een huisbezoek aan Mevr. De Somville, dochter van een gewezen lid van de Royal Cody Club, en Dhr. Vander Stricht, zoon van een van de eerste secretarissen van de club. Het zijn verzilverde bekertjes. Die zouden verband houden met Expo 1913.

Op blz. 86 draagt Mevr. De Somville heel fier de gouden medaille, weliswaar gevat in een gouden ring en ketting, waarover u het heeft.

Haar pa heeft die verworven door zich van KONING van de Club te schieten in het jaar ???

Deze medaille heeft helemaal niets met de Expo 1913 te maken maar is in omloop gebracht, vermoedelijk einde de jaren 1950, begin 1960 als aandenken voor DE KONING van het jaar. Heel veel van deze medailles zijn er niet in omloop.

Het archief van het STAM is o.a. in het bezit van een exemplaar.

De matrijs waar u het over heeft, is in principe eigendom van de club – zo staat trouwens geschreven in de registers met bestuur verslagen van de club.

De matrijs en medailles zijn indertijd vervaardigd door HET HUIS KIMPE uit de Lange Munt te Gent.

Juist voor de Corona pandemie heb ik contact opgenomen met Mevr. Kimpe die me zelfs een foto van de matrijs heeft doorgestuurd. Ik wou voor ons 125 jarig bestaan een aantal exemplaren laten vervaardigen.

Mevr. Kimpe heeft mij toen beloofd om opnieuw contact op te nemen met mij na de pandemie. Ze zou een goudsmid zoeken die penningen zou vervaardigen.

Vorig jaar heb ik nog geprobeerd van opnieuw contact te krijgen met Mevr. Kimpe maar mijn vragen bleef onbeantwoord. Waar de matrijs nu naar toe is???

Langer dan 1969 kan deze medaille niet uitgedeeld zijn want in 1969 verdwijnt de Royal Cody Club en fusioneert met Ghent Rifle Club.

Samen vormen ze THE ROYAL CODY GHENT RIFLE CLUB en nemen op 31 december 1971 definitief hun intrek in de schietstand op de De Pintelaan 260.

Na het ontvangen van deze tekst, nam ik terug contact op met de eigenaar / verzamelaar Mijnheer I.  van de matrijs en me Mvr Taymans, met weeral rechtzetting van de bovenstaande feiten.

antwoord op de matrijs door de heer I. 

De matrijs waarvan ik een foto stuurde is reeds > 30 jaar in mijn bezit, ofwel bestaan er 2 dezelfde matrijzen ofwel is dit weer een onjuiste info!!!

Antwoord op het Huis Dekimpe door Mvr Taymans :

Beste Jos,

Ik heb de grootste twijfels dat de medailles van de Cody (of welke ander dan ook) vervaardigd zijn bij Kimpe in de Lange Munt. Waarschijnlijk zijn ze daar besteld maar die hebben ze elders doen maken.

Om matrijzen te maken en medailles te slaan heb je grote machines nodig. dit kan onmogelijk bij een juwelier gedaan zijn.

De belangrijkste ateliers die nog medailles slaan in België zijn :

Mauquoy Medal Co in Grobbendonk

P. De Greef in Brussel

Ik ken beide bedrijven goed en ze hebben een web-site daar kan je op kijken. Maar zonder matrijs  is het moeilijk. Zij kunnen een nieuwe matrijs maken van een bestaande medaille maar dat is zeer duur.  Matrijzen laten maken is altijd duur. 

Medailles slaan met een bestaande matrijs is de enige optie.

Ik stuur je foto’s van een reduceerbank waarmee matrijzen gesneden worden en een machine waarmee medailles geslagen worden allebei uit het atelier van  Mauquoy Medal Co in Grobbendonk dan kan je zien dat niet mogelijk is bij een juwelier.

Bij  zo een productie komt nog veel meer kijken, zo moeten de stukken na het slaan nog gehard worden en de randen afgewerkt. 

 

Foto : Mevr Taymans Reduceerbank[1076]

Foto Mevr. Taymans Slagmachine[1077]

 

 

 

 

Herinneringsmedaille voor de cody-schutters van de wedstrijd franco-belge,
Reeds vóór de Wereldtentoonstelling onderhield de Cody-club goede relatie met de Franse clubs, en men trok regelmatig naar Roubaix en Lille om deel te nemen aan de wedstrijden Franco-Belge en de Concours entre Sociétés. Daarvoor werden herinneringmedailles voorzien.Speciaal voor de wedstrijd Franco-Belge in 1913 werd een gouden versie uitgebracht voor de Cody-leden. Van dit stuk zijn ontwerper en atelier onbekend of willen ze niet bekend maken om hun vervalsing te verbergen.

De buste van William Cody staat driekwart naar links ; hij draagt een grote hoed boven het lange haar en heeft een grote snor en sik; rondom tussen een verhoogde cirkel en de verhoogde buitenrand, bovenaan ROYAL CODY CLUB en onderaan tussen twee lauriertakjes GAND r Een open krans van twee lauriertakken die onderaan samengeknoopt zijn en met rondom een verhoogde rand.
Technische kenmerken : rond – goud – n 23,2 mm.