Octaaf de Visscher, de veteranen kampioen uit Dikkelvenne

Tijdens de wereldtentoonstelling in 1913 werden ook verschillende sporten beoefend, zoals het boogschieten. Bij deze discipline bleek de Gilde van Sint-Sebastiaan uit te blinken. Deze wedstrijden vonden plaats op de sportterreinen achter het Moderne Dorp.

Octaaf De Visscher (1884-1967) was de enige zoon van een gezin van zes kinderen in Dikkelvenne (nu Gavere).
Boogschieten was zijn hobby, zoals verschillende leden van de familie. .
Octaaf was in 1913, 29 jaar. Ik had mij afgevraagd…hoe hij een veteraan was, maar hij moet dan al een jonge Koning geweest zijn, vandaar zijn deelname. Hierover bestaat nog steeds enige twijfel, volgens Davy Goedertier, groot verzamelaar en kenner van de boogschutters gildes, vernam ik het volgende :

Het lijkt me niet mogelijk dat Octaaf De Visscher uit Dikkelvenne kampioen werd bij het boogschieten voor veteranen.
Waarom niet:
In 1913 is hij pas gestart met het boogschieten en in 1963 viert hij zijn 50 jarig schuttersjubileum.

Hij zal bij de twee jongeren behoord hebben. Ene herinneringsmedaille met een diploma zal de vier bejaarde en de twee jongste medekampers aangeboden worden.
.De bijgaande foto van Octaaf komt uit het heemkundeboek “Dikkelvenne, Vroeger en Nu” van Antoine De Smet (1983). Er word van Kampioen der Keizers gesproken, wat natuurlijk fout is…het moet zijn Kampioen der Veteranen.

 

 

rechts :de foto van de gewonnen beker toen

 

 

 

 

De andere foto’s zijn van zijn “Kunstvoorwerp” van 300Fr, een zilveren schotel en van zijn diploma (Diplôme d’Honneur) van 10.8.1913.
Die unieke stukken zijn in het bezit van zijn erfgename (92 jaar), omwille van privacy redenen wordt deze informatie niet openbaar gemaakt.

Wat hield dit kampioenschap in, de tekst op de poster overgenomen:

Zondag 10 augustus van 9 I/2 tot 11 uren.
Kampioenschap der Veteranen.
Prijs: Kunstvoorwerp ter waarde van 300 Fr.

  • Aan deze wedstrijd zijn alleen de GEWEZEN KONINGEN toegelaten, voor zover zij nog lid zijn van den kring, waarin zij hun koningschap bekleed hebben. De hedendaagsche Koningen zij niet toegelaten, ten ware zij meer dan eens in hunne maatschappij als koning geregeerd hebben.
  • Ene herinneringsmedaille met een diploma zal de vier bejaarde en de twee jongste medekampers aangeboden worden. Deze zes liefhebbers zullen met den overwinnaar van het kampioenschap, op de publieke schieting van ’s namiddags, het erepeleton samenstellen.
  • De inleg is bepaald op 1 Fr voor het dekken aller onkosten.
  • De inschrijving zal plaats hebben op het schietplein, vanaf 8 1/2 ure ’s morgens ten einde om 9 1/2 ure te beginnen schieten volgens rang en inschrijving.
  • Elke medekamper is gehouden, bij zijner inschrijving, af te geven een getuigschrift door de Voorzitter zijner maatschappij onderteekend, vermeldende het jaar van zijn konigschap alsook de datum zijner geboorte. Het handteeken van de Voorzitter zal echt verklaard zijn door den Burgemeester der gemeente alwaar de maatschappij gevestigd is (voorzien van de gemeentelijke stempel). Een enkel getuigschrift is voldoende voor al de gewezen koningen ener zelfde maatschappij.
  • Geen inschrijving en zullen na elf ure ’s morgens nog aangenomen worden.
  • De schieting om 12 ure niet geëindigd zijnde, zal dan gestaakt worden, om ’s anderendaags ’s morgens om 9 ure hernomen te worden.
  • Elk oud-koning zal achtereenvolgens twee scheuten schieten. Moest de vogel in de eerste ronde niet neergeveld geweest zijn, zal een tweede ronde, een derde, enz. herbeginnen, maar met slechts een schot. Telkens dat de vogel afgeschoten wordt zal er onmiddellijk een ander opgezet worden, en dit tot dat de ronde volledig zal geëindigd zijn.
  • Al de schutters die den vogel al geschoten zullen hebben, mogen hem behouden en zullen een herinneringsmedaille, “een erediploma alsmede een zilveren couvert ontvangen.
  • De overwinnaar zal “Kampioen de Veteranen” uitgeroepen worden en zal, buiten het kunstvoorwerp, een prachtige gepanacheerde vogel met een diploma ontvangen.

s Namiddags van denzelfden dag (van 1 tot 7 uren)

Hoogvogel 150 Fr 
2 zijdevogels, elk 100& 200 Fr
2 grote kallen, elk 50 100 Fr
2 kleine kallen, elk 25 50 FR
12 hoekvogels elk 20 240 Fr
50 geprimeerde vogels elk 15 750Fr
laatste afgeschotet envogel 20 Fr
Totaal 1510 Fr

In die periode was alles in Franstalige handen. Dat de poster met informatie tweetalig was betekent dat de Vlamingen toch ook “een vinger in de pap” hadden.


De Aalterse schuttersgilde St.-Sebastiaan (die reeds een heel lange traditie had) nam ook deel aan het kampioenschap van de handboogschutters dat op de Wereldtentoonstelling werd georganiseerd en behaalde er de overwinning. Op een gedenkkaart (gepubliceerd in het boek Geschiedenis van Aalter) die ter gelegenheid hiervan werd uitgegeven staat kampioen Hendrik Cocquyt, omringd door vader, broer en andere leden van de gilde. De overwinning in Gent sprak duidelijk tot de verbeelding.


Ook de Sint-Sebastiaans gilde uit Zelzate (Selzaete) ontving een diploma voor zijn 7de prijs.

Copyright Foto : Davy Goedertier

Met dank aan :
Paul Wylock (Octaaf De Visscher is zijn grootoom)
Davy Goedertier (kenner en verzamelaar schuttersgilden) bekijk ook zijn zeer intressante website