De expo en de vagebond

Nadat reeds in maart een landloper uit Aalter was gearresteerd op de expo, schreef een krant ironisch dat de politie hem naar Gent had gevoerd “omdat hij de expositie eens wilde zien”. De opsteller van het bericht bedoelde daarmee de Wereldtentoonstelling die van april tot oktober 1913 in Gent werd georganiseerd. In de eerste week van juni werd opnieuw een landloper opgepakt, het betrof een jongen van 15 a 16 jaar uit de Kempen, die de landlopers kolonie daar was ontvlucht, de kolonie was een gigantisch groene long, ten noorden van het dorp Wortel. Honderden hectaren bossen en weilanden, onderhouden door de landlopers, die opgesloten zaten in het witte centrale hoofdgebouw. Vagebonden waren het, armoezaaiers, sukkelaars die anders wellicht op straat zouden leven in een of andere grootstad. Hier kregen ze kost en inwoning, in ruil hielpen ze bij het onderhoud van de bossen, werkten ze op de weilanden en in de vele ateliers en werkhuizen. Waarschijnlijk heeft deze jongen gebruikt gemaakt van de toen heersende tijdsgeest. Er is de oorlogsdreiging, de algemene persoonlijke dienstplicht wordt ingevoerd en er worden plannen gesmeed om van de kolonie in Hoogstraten een kazerne te maken. De landlopers moeten dan verhuizen naar Rekem en Doornik.

Uit het onderzoek blijkt dat hij reeds 4 maanden op de terreinen van de wereldtentoonstelling verbleef. Dat hij nooit eerder was opgevallen, was omdat hij zich schilder kleding had weten te bemachtigen, waarin hij dagelijks rondliep, hij had er zoveel vertrouwen in dat hij zelfs binnen en buiten liep in de tentoonstelling, onder het voorwendsel  boodschappen te moeten doen voor zijn baas. Gedurende deze vier maanden overleefde hij van de restjes die hij vond in de vele restaurants en koffiehuizen, die de expo rijk was.

Toen hij in juni werd betrapt, probeerde hij over de schuttingen te kruipen van de uitgebrande paviljoenen van Indië en de Zillerthal van 26 mei.Na deze brand is de brandweer nog geruime tijd aanwezig gebleven om zeker te zijn dat er geen opflakkeringen kwamen. Hij hoopte om tussen de puinen goud of juwelen te vinden. Wat er daarna met de jongen is gebeurd is onbekend.

Het Nieuws en Advertentieblad van Herentals 14/06/13

Bronnen:

Het Nieuws en Advertentieblad van Herentals 14/06/1913