De architecturale elementen

Gebouwen

De hoofdingang

De Belgische sectie

Britse sectie

Franse sectie

Feest en floraliënpaleis

Paleizen

Paleis voor schone kunsten

Paleis van de architectuur

Paviljoenen

Paviljoen Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent

Paviljoen Duitsland

Vier paviljoenen vielen door hun nabootsing van nationaal-oude stijlen op in het anders vrij homogeen architecturale landschap. Het betrof hier de onderstaande paviljoenen, allemaal ontworpen door Oscar Van de Voorde in samenwerking met zijn broer Albert.

paviljoen Italie

paviljoen Nederland

paviljoen Spanje

Paviljoen Perzië
De vier paviljoenen van de vier Belgische grote steden, ontworpen door hun meestal stadsarchitecten, inspireerden zich eveneens op oude stijlen.

Dienstgebouwen

De dienstgebouwen van de wereldtentoonstelling waren in landelijke stijl opgetrokken en in staff uitgevoerd, de daken werden met schaliën bedekt. er werd veelvuldig gebruik gemaakt van gekleurde ramen.

Bureel uitvoerend comité

Loge portierswoning

Post – telefonie en politie

Brandweer, rode kruis en de bank

Monument

De monumentale fontein

Oud-Vlaendren

Het zou ons te ver leiden om elk van de 74 gebouwen architecturaal te beschrijven. Hierna wordt per gebouw, indien bekend, de oorsprong, het jaartal en haar functie op de tentoonstelling beschreven. De gebouwen in Oud-Vlaendren zijn meestal gegroepeerd per regio. klik hier voor de beschrijvingen.

Moderne Dorp

Hoeve Moreels

Botermakerij J. Mélotte

Huis van de burgemeester

De landelijke huishoudschool

Het dorpsplein

Het paviljoen van water – en boswezen

Het gemeentehuis

De kerk

De dorpsherberg

Boekhandel en koekenbakkerij

De dorpssmidse

Het magazijn

Het post – en telegraafgebouw

De kleine hoeve

De modelschool

De grote hoeve van het uitvoerend comité

Het huis van de schrijnwerker-bijenhouder

De grote tentoonstellingshal

Het paviljoen Alfred Mélotte

De tijdelijke school voor werktuigkunde

De woning van de tuinbouwer

De woning van de werkman – hovenier

De werkmanswoning

De villa