een turbogenerator voor de expo

Op 11 februari 1912 werd op de gemeenteraad van Gent  gesproken over de elektriciteit voor de komende wereldtentoonstelling van 1913 en hun vrees voor te weinig kracht van de elektriciteitscentrales van hun stad hiervoor. Het comité van de tentoonstelling had hiervoor een onderzoek laten uitvoeren door een ingenieur, die een rapport opstelde speciaal voor deze zitting.

” Hier is, heren, het rapport van de ingenieur over deze zaak:
de tentoonstellingscommissie, die geen elektricien kan vinden die hem van de nodige generatoren wil voorzien voor de productie van elektriciteit. richtte zich tot de stad Gent met het doel te komen tot een begin van executie.
De stad Gent kocht, na een openbare veiling, een turbo-alternatorgroep uit de werkplaatsen van het bedrijf “Vanden Kerckhove” en “la compagnie international de Liege”.

Deze groep, die verkocht werd voor een prijs van 98.500 fr, heeft een vermogen van 1500 Kw en moet compleet met fundaties, leidingen en toebehoren geleverd worden.
De leveranciers verbinden zich ertoe om tegen dezelfde prijs een nieuwe groep te leveren om de oude machine, die eigendom blijft van de stad, te verwijderen en de nieuwe te installeren, met inbegrip van de renovatie van de gebouwen. wat dan ook voor de stad voordeling uitkwam.
overwegende:
“dat de centrale 2 groepen van 1500 kw en één van 600 kw heeft, dat deze laatste over twee of drie maanden moet worden vervangen door een groep van 1500 kw.”
Op de gemeenteraad van 18 maart 1912, werden de ingezonden offertes besproken voor het leveren van een turbo-alternator voor het electriciteitsgesticht in de Bomastraat om duidelijk te maken dat Vanden Kerckhove wel degelijk de goedkoopste keuze was van alle ingestuurde offertes van het lastenkohier 1288, dat hiervoor was opgesteld.

Hun beslissing luidde als volgt :
Het aanbod der oud-werkhuizen der machienbouw vanden Kerckhoven het voordeeligst zijnde, stelle nuwe bevoegde commissiën u voor het voorstel Vanden Kerckhove, Pieper, aan de prijs van fr.98.700 (200 fr duurder dan de maand ervoor)aan te nemen, en terzelfdertijd het lastenkohier goed te keuren dat tot de aanbesteding gediend heeft.
Conclusie aangenomen.

De turbo alternatoren van de werkhuizen Vanden Kerckhoven 

Enkele exclusieve nachtbeelden van de wereldtentoonstelling van Gent

Bronnen:
Gemeenteraadsverslagen 11 februari en 18 maart 1912, eigen collectie
Lastenkohier 1288, De zwarte Doos Gent
Met dank aan het archief Industriemuseum Gent die hun foto’s beschikbaar stelden.
Met dank aan de U gent voor de nachtfoto’s