Aanhouding van een moordenaar

Op 6 juni, werd de tentoonstelling in beroering gebracht door de aanhouding van Richard Verheust, de 17 jarige moordenaar van Madame Michaux, pasteibakster, wonende Willemstraat te Sint-Joost.

We keren terug naar de moord zelf, De heer Michaux had met de sinksendagen een reis gemaakt en keerde op dinsdag 13 mei terug rond 4 uur s’morgens. Daar er op zijn aanhoudend bellen niet werd geantwoord, verwittigde hij de politie, die de voordeur liet openbreken. Mijnheer Michaux begaf zich onmiddellijk naar de slaapkamer, maar trof er zijn vrouw niet aan. Men doorzocht alle plaatsen en uiteindelijk vond men haar lichaam in de kelderkeuken. Diefstal was de drijfveer, want alle kassen waren opengebroken. Wanneer Mr Michaux op de kamer kwam, stelde hij vast dat uit één schuif de som van 600 frank verdwenen was. Bij het lichaam vond men een hamerstok, die door de gewelddadige slagen gebroken was. De moordenaar, had de vrouw, na ze afgemaakt te hebben, in de keuken gesleept en had dan nog haar keel doorgesneden. Richard Verheust werd vermist en nochtans was hij er die avond nog geweest rond 10 uur. Men begaf zich naar zijn kamer en daar zag men dat hij zijn bebloede handen had gewassen en zijn bebloede kleren had gewisseld.

De aanhouding.

De bijzondere agent C. Stockman van Brussel, was  naar Manage gegaan voor een geheimzinnige zaak en bezocht in de namiddag de wereldtentoonstelling van Gent. Tijdens zijn wandeling, rond 21 u 30, merkte hij een kerel op dei erg op Verheust leek. De agent haalde het portret van Verheust uit zijn zak en was overtuigd dat hij zich niet kon vergissen. Terwijl de jongeman op zijn gemak wandelde, snapte de agent hem bij de arm, sprak hem in het Vlaams aan en toonde hem onmiddellijk zijn portret. De jongeman schrok hevig. Mr Stockman verzocht hem mee te komen naar het politiebureel der tentoonsteling.

De bekentenissen.

Na enige minuten ondervraging, verklaarde hij Richard Verheust te zijn, afkomstig van Kortrijk. Zonder aarzeling bekende hij Madame Michaux vermoord te hebben en legde volgende verklaring af : ” Ik was dronken thuis gekomen en begaf mij naar de bakkerij, waar ik het deeg begon te bewerken. Mijn meesteres kwam naar beneden en begon mij te overschreeuwen omdat ik slechte eieren in het deeg gedaan had. Omdat ik mij niet alles laat zeggen en ik haar antwoorde, heeft ze mij geslagen. Alsdan ben ik in woede opgesprongen en heb haar geslagen met een tuig, dat in mijn bereik lag. Ik weet niet meer wat ik allemaal gedaan heb, ik was als razend en sloeg haar zoveel en zo hard ik kon. Ze is gevallen en ik sleurde haar door de gang, waar ik haar met een mes afgemaakt heb ( 2 dagen later legde hij een deels dezelfde en een deels andere verklaring af bij de onderzoeksrechter). Verheust legde vervolgens uit hoe hij zich gewassen en van kleren veranderd had. Toen ik het huis ontvluchte, heb ik enig geld meegenomen om mijne vlucht te vergemakkelijken, daarna ben ik in haar slaapkamer binnen gedrongen en heb er geld genomen uit de sigarenkas, waarin madam haar geld bewaarde. na deze verklaringen werd hij opgesloten in het gevang achter het politiekantoor van de tentoonstelling. 

Het wedervaren van Verheust?

Ne de moord is hij van Brussel gevlucht naar Sottegem, van daar wilde hij naar Geeraardsbergen trekken. Hij had een treinkaartje gekocht, maar stapte in de verkeerde trein en kwam alzo aan in Denderleeuw, daar bracht hij de nacht door en de volgende morgen vertrok hij naar Gent. Na enkele nachten in een hotel in de buurt van de statie en hem dat wat kostelijk viel,  ging hij op aanraden van anderen, in een logementhuis in de vlierstraat te Gent wonen, onder de naam Gustaaf Van Houtte. In datzelfde logisthuis verbleven ook verschillende werklieden, die in de wereldtentoonstellingen werkten, en het is van een van hun, dat hij een dienstkaart voor de expositie gekregen had. Gedurende de drie weken, die hij te Gent verbleven had, ging hij in de stad en meestentijds in de tentoonstelling wandelen.  Hij heeft zich nooit verborgen en verwachtte er zich aan de ene of andere dag aangehouden te worden. Hij beweert nooit van zin te zijn geweest om naar de vreemde te vluchten. De onderzoekrechter, van Brussel, heeft een paar agenten naar Gent gestuurd om er een huiszoeking te doe in de Vlierstaart.

Bronnen :

Vooruit 14 mei 1913
Vooruit 07 juni 1913
Het Laatste Nieuws en De Vaderland