De expo

De wereldtentoonstelling van 1913

De N.V. Expo

Op 28 december 1905 werd in de salons van de Cercle Commerciel et Industiriel, Langemeer 15, een gesticht die de voorstudie van de expo zou aanpakken, … MEER
 

De vernieuwing

De beslissing in 1905 om de Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent te laten plaatsvinden versnelde de voltooiing van de centrale as door de stad en …. MEER
 

De architecten

Oscar Van de Voorde, hoofdarchitect, bijgestaan door de architecten Valentin Vaerwijck, Geo Henderick en Jean Joseph Caluwaers waren de ….MEER
 

De opening

Op 26 April 1913 zal de wereldtentoonstelling van Gent hare poorten openen. Nooit heeft in België eene tentoonstelling zulk een uitgesterktheid …MEER
 

De Koninklijke bezoeken

De koning kwam 7 keer naar de wereldtentoonstelling van 1913. Van de officiële opening bestaan zelfs filmopnames en van 2 bezoeken werden postkaarten uitgebracht. MEER
 

Zoo Humains

In Europa werden sinds lang etnografische spektakels gebracht, onder meer tijdens de Expositions Coloniales in Frankrijk. Ook op wereldexpo’s was het…MEER
 

De ongevallen en branden

ook op de wereldtentoonstelling van Gent was niet alles rozegeur en maneschijn, de vele branden en ongevallen die er plaatsvonden werden in vele kranten…MEER

De tramway’s

De wereldtentoonstelling leidde tot een heraanleg van het tramnet in Gent, om het grote aantal bezoekers te kunnen opvangen. Op de expoterreinen reed ….MEER