Nederland

Beschrijving
Het geheel had een eenvoudig rechthoekig grondplan.
Het was in 17de-eeuwse Hollandse stijl opgetrokken. Het was een drieledig gebouw met een poort in het middengedeelte geïnspireerd op woonhuizen uit Leiden, het linkse met een klassieke trapgevel, het rechtse met een verhoogde halsgevel. De dakruiter was naar een model uit Veere.
De interieurinrichting werd verzogrd door A. Jacot.
Het “Bouwkundig weekblad” publiceerde een scherpe kritiek op dit gebouw: “….Altijd door wordt Nederland in den vreemden voorgesteld door zijn 17de–eeuwse architectuur, die daarboven danig mishandelt wordt.”
“Het bedenkelijke schuilt niet alleen in den namaak der baksteen door stuc, het zit nog veel erger in de geest van dergelijke architectuur. Het is het ontkennen, of in elk geval het niet aandurven, van een zuivere, gezonde en daardoor waardige tentoonstellingsarchitectuur; het is volkomen gemis aan modern bouwkunst-inzicht, het is een architectuur-maskerade van de slechtste soort.”
en verder: ” De gevelordonantie met hare beide topgevels links en rechts komt niet logisch uit de plattegrond voort, die feitelijk een grote ruimte met bovenlichten bevat; de vele luiken hebben geen zin; evenzoo de talrijke dakramen en dakkappellen. Het stijle, statige en beschuttende oud-Hollandse dak, in werkelijkheid een pracht van reëele architectuur (zichtbare afdekking) wordt hier verknoeid tot een schijnvertoning, tot een surrogaat voor iets, dat feitelijk een groot plat dak is.”
Het is de enige kritiek die de diskrepantie tussen gevel en bouwvolume zo scherp opmerkte.