Plannen perzië

Beschrijving

Het geheel had een eenvoudig rechthoekig grondplan met een oppervlakte van iets meer dan 1000m².
Het paviljoen werd in oriëntalistische stijl opgetrokken. Hierbij nam men hoofdzakelijk decoratieve elementen uit de Acheamenidische en Islamitisch-Perzische stijlen over, die buiten hun oorspronkelijk architecturaal kader werden geplaatst. De voorgevel van het ingangsportaal was een nabootsing van de Iwan-gevel van de klassieke Perzische moskee. Het plan van de Iwan werd niet overgenomen. De polychrome muurversieringen, in verf op staff aangebracht door de gebroeders Cornelis, waren imitaties van geglazuurde tegelmuren uit Perzische moskeeën (florale en geometrische motieven, Arabisch schrift) en Acheamenidische paleizen (fries met boogschutters van de koninklijke wacht, de gevleugelde zonneschijf). Andere Acheamenidische elementen waren zuilen met klokvormige basis, gekanneleerde schacht en kapiteel met dubbele stierprotomen of dubbele krans van onderaan omvallende en bovenaan opstaande bladeren, bekroning met tinnen, bovendrempel van deur versierd met keellijst en rozettenfriezen.