post-telefonie en politie

Beschrijving
1 Grondplan
het gebouw bevatte een gelijkvloers en zolderverdieping
1 Gelijkvloers :
De burelen van de post, telegraaf en telefoon, vooraan gelegen, warendoor een gang gescheiden van de politiepost, achteraan gelegen.
Het eerste deel was op zijn beurt zodanig opgevat dat links de ruimten voor de post, rechts deze voor de telefoon en telegraaf lagen.
De hoofdingang gaf toegang tot een gemeenschappelijke publieke zaal, waarin zich links het postloket en rechts het loket voor telefoon- en telegraafverrichtingen bevond. Achter het postloket bevond zich een postbureel, en vervolgens een lokaal voor het opstapelen van postzakken naast het lokaal van de postontvanger.
Achter het lokaal voor de telefoon- en telegraafverrichtingen, bevond zich een bureel en vervolgens een lokaal voor de telegraafontvanger, naast de wachtzaal voor de telegramdragers. In het midden van het gebouw, tussen het lokaal voor postzakken en de wachtzaal voor de telegramdragers lag de trap naar de zolderverdieping. Voor de hoofdingang was een halfcirkelvormig terras aangebracht. Aan de achtergevel lag de toegangsdeur tot de politiepost; zij gaf uit op een voorportaal dat links uitgaf op een bureel, rechts op een kamer voor de hoofdwacht, en recht voor op een gang. Verder bevatte de politiepost een officiers-kamer en – bureel en nog een bureel, en drie cellen.
Het grondplan maakte een insprong aan het officiers bureel en aan het gewone bureel, op een symmetrische wijze met de zaal voor de hoofdwacht.
2 de zolderverdieping
De zolderverdieping deed dienst als archiefruimte.