Franse plannen

Beschrijving

1 grondplan
Het grondplan van de Franse afdeling viel in twee grote delen uiteen. Het eerste deel sloot qua conceptie aan bij de Belgische en Britse afdeling. Het is enkel dit deel dat hier besproken wordt omdat het auteurschap van Van de Voorde niet zeker is voor het tweede deel, Het ontwerp hiervoor is wel uitgetekend door Van de Voorde, maar nooit uitgevoerd, zie tekening.

Ontwerp Frans paviljoen door Oscar Van de Voorde, dat niet werd uitgevoerd

Dit deel dat zich uitstrekte langs de Natiënlaan sloot het paviljoen van de stad Parijs in dat ontworpen werd door de Franse architect Roger Bouvard in neoclassicistische stijl.
Op het oorspronkelijke ontwerp vormde de plattegrond van de Franse hallen een rechthoek. zie tekening. In de uiteindelijke uitvoering werd het terrein zover mogelijk benut, tot aan de Sint-Pieters_Aalst straat.


Overeenkomend met de Britse afdeling werd de kant van de Natiënlaan en Erelaan afgesloten met door een galerij.

2 Opstand
De galerij rustte op zuilen die versierd waren met ongeveer dezelfde elementen als de Britse afdeling, maar op een andere wijze geschikt waren. De muurvlakken van de galerij waren drukker versierd dan deze van de Britse afdeling. daartegen was de fries van het entablement soberder gehouden, evenals de hoekzwikken waar de medaillons ontbraken. De ingangspaviljoenen aan de hoeken hadden een, ten opzichte van de Britse afdeling, lichtjes gewijzigde dakafdekking : de middenste koepel werd vervangen door een combinatie van horizontale en verticale panelen met siermotieven. Het midden risaliet was op identieke wijze uitgewerkt.