Branden en ongevallen

Branden

26/05 Brand op de Natiënlaan

Bij het Indisch paviljoen breekt brand uit.
De brandmelders treden in werking en de brandweerpost doet zijn werk maar kan niet verhinderen dat het aanpalende Duitse dank- en spijshuis Zillertal mee in vlammen opgaat.
De brandweer kan de nabije brug van het spoorwegviaduct en het Paleis voor Schone Kunsten vrijwaren.
In de gebouwen die de verwoeste vervangen, komt onder andere een schietkraam.

21/08 Brand in het Spaanse paviljoen

Het Spaanse paviljoen brandt volledig uit.
Ook het stadspaviljoen van Gent dreigt in vlammen op te gaan maar de brandweer die permanent aanwezig is op de Expo kan dat voorkomen, het blijft gelukkig bij waterschade.
De Spaanse afdeling is acht dagen later terug heringericht met dank aan de exposanten die vanuit Spanje nieuwe producten laten aanvoeren die de vernietigde waren vervangen.

18/09 Brand op de Belvédèrelaan

Een felle brand legt een belangrijk gedeelte van de Belvédèrelaan in de as.
Drie spijshuizen en een sigarenwinkel gaan in de vlammen op.
Ook het Burgerhuis is zwaar beschadigd.
Het zal niet meer volledig worden heropgebouwd.
Voor de resterende tijd van de wereldtentoonstelling wordt gebruik gemaakt van een tent.

28/10 Brand op de Belvédèrelaan

Bij een nieuwe brand op de Belvédèrelaan krijgt het paviljoen van Vooruit het hard te verduren.
Het vuur is ontstaan in het aanpalende Duitse spijshuis Ober Bayern, maar de wind blies de vlammen in de richting van het paviljoen van Vooruit.
De bakkerij, de keuken en een aanzienlijk deel van de gelagzaal zijn vernield. Met het einde van de wereldtentoonstelling in zicht, wordt de bakkerij niet heropgebouwd.

Ongevallen

16/05 Dodelijk ongeluk

Op de Scenic Railway in het attractiepark raakt een van de wagentjes los.
Deze Monagne Russe of te Roetsjbaan is nog maar net geïnstalleerd of er gebeurt een dodelijk ongeluk.
Een wagentje met zes inzittenden ontspoort en wordt met grote kracht tegen het baanvak geslingerd.
De Britse bediende van de Scenic Railway die ter hulp schiet wordt weggeslinged en stort in de diepte.
Hij overlijdt kort daarna.

08/09 Dood van een dierentemmer

De heer Dossy, een forse, 42-jarige Fransman, geboortig van Parijs en bestuurder van het beestenspel,de Menagerie Bostock, werd door een van zijn Russische beren doodgebeten.

Overlijdens

28/04 Dood van Bemafshek

Tijdens de overtocht naar Gent sterft de Filipino Bemafshek.
Dagblad Vooruit bericht dat hij bezweken is aan longtering.

20/07 Dood van Timicheg

De Filipino Timicheg wordt gehospitaliseerd in de Bijloke waar hij aan tuberculose bezwijkt.
Timicheg wordt begraven op het gemeentekerkhof van de Brugse poort, westerbegraafplaats.

18/10 Madi Diali sterft

Het Senegalese Dorp is in de rouw.
Madi Diali, afkomstig uit Dakar is overleden aan een hartziekte.
Hij wordt begraven op het gemeentekerkhof.