Verstraeten Leon Camiel

Leon, geboren op 9 juli 1884, is de zoon van Kamiel Verstraeten en De Buck Leonia, Kamiel is hoogleraar aan de universiteit van Gent.
Leon was advocaat bij de balie van Gent en verbonden aan het Ministerie van Landbouw.
Hij was een van de drijvende krachten in het Comité Moderne Dorp van en tijdens de wereldtentoonstelling van Gent in 1913.

Als oorlogsvrijwilliger is hij wachtmeester bij het 7de artillerieregiment en sneuvelt hij bij Ieper, te Hooge en sneuvelt hij op 13 augustus 1915.
In het ” Journal des tribunaux” van 21 mei 1922 lezen we dat hij reeds op 3 augustus 1914 dienst neemt.
Hij wordt toegevoegd aan het vervoerskorps van de 1ste divisie.
Op 12 augustus 1915 vervult hij de gevaarlijke taak als waarnemer in de loopgraven van de eerste linie.
Een Duitse obus komt terecht in de loopgraaf waar hij zich bevindt en verwondt hem ernstig.
de telefonist hulp wil bieden valt een tweede obus op dezelfde plaats.
Leon overlijd de volgende dag aan zijn verwondingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 24 augustus publiceert Le Bien Public een artikel over hem, letterlijk vertaald :

artikel Le Bien Public

“”M. Leon Verstraeten was verbonden aan de Gentse balie sinds 1906. Zijn organisatietalenten waren tijdens de Wereldtentoonstelling, waar hij “Le Village Moderne” onder zijn hoede had, opgemerkt door de heer Helleputte, Minister van Landbouw en Openbare Werken. Hij bood hem aan om als persoonlijk secretaris voor hem delicate zaken voor hem te behandelen.
Bij het uitbreken van de oorlog ging de heer Verstraeten in op de roep va het vaderland. Hij was eerst werkzaam bij het treinverkeer, daarna verbonden aan de Engelse artillerie. In deze hoedanigheid werd hij onderofficier. Hij was steeds de eerste om zich op te offeren bij gevaarlijke missies en zo heeft hij de dood gevonden.
(…) Hij was het eerste lid van de Gentse balie dat stierf voor het vaderland. In het najaar wordt een herdenkingsdienst georganiseerd, waarover een journalist schrijft: Onder de talrijke aanwezigen zagen wij M. Volksvertegenwoordiger Jules Maenhout, advocaat Louis Verhaegen, talrijke burgenmeesters en pastoors van het kanton Oosterzele.
Gansch de gemeente Munte, burgemeester Verbeelen aan het hoofd, was in de kerk. De zangmaatschappij van

Munte, onder het bestuur van M. Dewulf, van Munte, voerde op indrukwekkende wijze de Reqiuem-mis uit. De dienst opgedragen door de eerwaarde heer pastoor der parochie liet op de honderden aanwezigen eenen allerplechtigsten indruk.””

Leon werd begraven op een militaire begraafplaats en  werd in 1921 bijgezet in het familiegraf op Ledeberg.

Familiegraf Verstraeten Ledeberg. Foto: An Hernalsteen

Meer info op In Flanders Fields 

Dank aan:
An Hernalsteen, die me attent maakte op deze persoon en zijn graf en voor het gebruik van de foto.
In Flanders Fields Museum en hun kenniscentrum
Rijksarchief Brussel voor de oorlogskranten