Moderne dorp

Algemeen overzicht

Aan de ene kant van de tentoonstelling, in de driehoek begrensd door de de Oudenaardsesteenweg, de oude Gentse spoorweg naar Kortrijk en de Hal International, een ruimte van drie en een halve hectare is gereserveerd voor het  Modern dorp.
Het doel van het Studie Comité van het Moderne Dorp , aldus de heer Em. Tibbaut , lid van het Huis van Afgevaardigden en de president van de Hoge Raad van Landbouw, werd “de landbouw participatie en een passend kader te waarborgen om zo voor het grote publiek het interessante probleem van het moderne landelijke leven van het Moderne Dorp te stellen. In samenwerking met het Uitvoerend Comité, en het Studie Comité organiseerde de gemeenschap van de agrarische wereld, waar de exposanten de legitieme ambitie te waarderen hadden in de waarde van de producten van hun activiteit, maar die sociaal en economisch was op het aanbod , van kritisch onderzoek van de bezoekers, soorten constructies en gebouwen gegroepeerd in de stad te zien van de te analyseren, te bespreken, het bekendmaken van de gebreken ende  verbeteringen voor te stellen, dat was de wens van de studiecommissie. De bespreking van het probleem, waaraan iedereen kon deelnemen, was gericht op concrete objecten; het kreeg een positief, objectief, praktisch karakter en kon meer doen voor vooruitgang dan de meest welsprekende proefschriften.
Deze regels komen uit het voorwoord van de heer Tibbaut voor het herdenkingsboek van het moderne dorp. Deze publicatie, waaraan speciaal geautoriseerde mannen hebben meegewerkt, is te ontwikkeld voor ons om hier een volledig overzicht te geven. Omdat dit Gouden Boek bedoeld is om alle manifestaties van de Universele Tentoonstelling aan te duiden, moeten we ons beperken tot het wijzen op de belangrijkste kenmerken van het Moderne Dorp en het suggereren van de herinnering aan het beeld.
Het Moderne Dorp was daarom een ​​landelijke agglomeratie gebouwd volgens moderne principes, bedacht volgens rationele en praktische principes, maar met een echte zorg voor elegantie, eenvoud en vooral hygiëne.
Men zou ontelbare pagina’s kunnen schrijven over de omzwervingen van de bouwers van landelijke constructies. Hoeveel pretentieuze huizen, belachelijke salons en smalle tuinen hebben de plaats ingenomen van het mooie en gezonde landhuis van weleer. Maar aan de andere kant, als vooroordelen om te ontwortelen, als nieuwe methoden om te implementeren om het verleden te behouden wat hij mooi had en te oefenen en gewortelde fouten te vernietigen.
Gedetailleerd verslag.

In het centrum, de grote markt, met zijn openbare fontein, zijn kleine kiosk, zijn bloembedden.
Rondom, L. Mélotte-hoeve en het paviljoen van water en bosbeheer. Vervolgens, het gezellige herenhuis, met hoge leistenen daken, geeft karakter aan het perspectief van het kleine plein dat de gekleurde luiken over de heldere muren vouwden. Tegenover, het huis van de burgemeester en een deel van de boerderij Ollendorff.
Aan de andere kant komt de massieve maar aantrekkelijke kerk uit tot een ontspannende rust, met zijn romaanse schip en zijn ramen met mystieke wijnstokken; dan, heel dichtbij, de traditionele herberg.
Van de ingang tot de tentoonstelling, hier is de Moreels-boerderij, naast de boterfabriek J. Mélotte, en de school voor landbouwhuisvesting in de tuinen van het huis van de burgemeester. Verderop was de Milage Inn met zijn garage; dan de boekhandel en de patisserie; niet ver, de boerderij Von Ollendorff,
de Comhaire-smederij, de ijsmakerswinkel van Persoons, het post- en telegraafgebouw. Vlakbij de sportpleinen, de modelschool met zijn bloemrijke voorplein, zijn velden, zijn bomen, zijn tuin; dan de grote boerderij van het comité met een dak vol dakramen, het huis van de imker van de bijenhouder.
In de grote zaal grenzend aan het gemeentehuis, de tentoonstelling van landbouwmachines A. Mélotte; de tijdelijke school voor landbouwmechanica; het huis van de tuinbouwer in lichte tonen, met zijn eenvoudige en charmante omheining; het huis van de tuinman en een werkhuis; een villa, geschikt voor de kust als in de velden, met terras en loggia . En, domineren de hele extreme hoek van het dorp, een gigantische aermotor die de naburige woningen er kleiner, charmanter, sierlijker doet uitzien.
Verschillende van deze constructies waren gemaakt door exposanten uit de groepen Land- en tuinbouw; De firma’s J. Mélotte, Gembloux Plough Company, Persoons, Mooreels, de Belgische balie van sulfaat van ammoniak, de Anglo-Continentale Guano-fabriek, hadden hun apparaten of hun producten tentoongesteld in deze interessante vorm. Een redelijk groot aantal exposanten behorend tot de bovengenoemde groepen kon echter geen plaats vinden in de huizen van het Moderne Dorp. Dit was de reden dat het organiserend comité besloot een tentoonstellingszaal te creëren die verborgen was door het Gemeentehuis.
Deze hal van ongeveer 1100 m2 was een in de gemeente geïnstalleerde fabriek en gegroepeerde zaden, granen, trofeeën van oren, gereedschappen, pluimvee apparatuur, tuinbouw, desinfectie-apparatuur, landbouwproducten voedsel d plantaardige oorsprong, een zeer mooie stand gewijd aan de zouten van potas, etc. ; er hingen aquarellen op; twee beelden van Vlaamse boeren maakten deze hal een aangenaam decoratief aspect.
Het water- en bossenpaviljoen had ook een plaats gevonden in het moderne dorp; hij zag er goed uit. In dit rustieke paviljoen, omringd door een mooie tuin beplant met een verzameling coniferen, was er een zeer interessante verzameling van monsters van de belangrijkste soorten gekweekt in België, met hun gebreken, de ziekten e, de insecten die hen aantasten. Oorzaak, de verschillende vissoorten die ons zoet water bevolken, evenals enkele vreemde soorten waarvan de acclimatisatie aan te bevelen is. In dit gebied vonden bezoekers ook exotische vissen voor aquariums, waterplanten en insecten, vistuig, gereedschap voor viskwekerijen, enz.
De jacht werd vertegenwoordigd door verzamelingen vogels die nooit eerder in eerdere tentoonstellingen waren verschenen, maar ook door viervoeters, albino-vogels, vallen, vachten, veren enzovoort. Een diorama dat de monding van het Zwin met zijn fauna vertegenwoordigde trok de aandacht van bezoekers.
In het compartiment dat gereserveerd is voor wegen en hydraulische verbeteringen, werden kaarten en diagrammen gepresenteerd met informatie over de huidige staat van de lokale wegen, evenals over de werkzaamheden van de verschillende openbare instanties voor de verbetering modderig terrein, van wegen en waterwegen. .
The Modern Village was niet alleen een topattractie voor de tentoonstelling van 1913; het was in de eerste plaats vooral een sociaal werk; de resultaten ervan overtreffen de duur van haar bestaan; het is het startpunt voor een renovatie van het landelijke leven.
De eer komt in de eerste plaats van de heer Paul De Vuyst die het bedrijf lang heeft voorbereid en de ziel ervan was. Dankzij het intelligente ontwerp, dankzij de hulp van intelligente en toegewijde medewerkers, is het moderne dorp de focus geworden; het is de formule voor de toekomst van elke landbouwtentoonstelling; het is de beste beloning die kan worden gegeven aan degenen die hebben gezorgd voor het uitzonderlijke succes.
Het is goed om te associëren in de naam van M. De Vuyst, die van MM. Jules Maenhaut, Jules Mélotte, F. Graftiau, Firmin van Smet, J. Giele en Léon Verstraeten; de organisatie van deze onderneming was arbeidsintensief; het was noodzakelijk ogenschijnlijk onoverkomelijke moeilijkheden glad te strijken. De energie, het geduld, het doorzettingsvermogen van de leden van het Comité hebben alle obstakels weggenomen. Ze hebben recht op de erkenning van boeren en van België als geheel.
Fotopagina Moderne Dorp