Panorama Coloniaal paviljoen

Dankzij een deelactie van mijn FB pagina van Gent 1913, vonden we het Panorama van het Colioniaal Paviljoen terug.
Hiervoor wil ik mijn oprechte dank uiten aan Kunsthistorica Aletta Rambaut, zonder haar deelactie was dit panorama misschien nog niet teruggevonden.
Alfred Bastien in samenwerking met Paul Mathieu schilderden het Panorama van Congo . Samen hadden ze twee maanden rondgezworven in Neder-Congo om het werk zo realistisch mogelijk voor te stellen.
Het panorama van Gent, besteld in opdracht van het Ministerie van Koloniën, moest de onmetelijke rijkdommen van de Belgische kolonie in de etalage plaatsen.
Onder de koepel van het Koloniaal Paleis verscheen 14,5 meter hoog en 150 meter lang een doek van goed 1640 m². De Belgische bevolking kreeg op artistieke wijze een didactische voorstelling van de positieve gevolgen van het koloniale avontuur.
Door het grote succes van het panorama op de wereldtentoonstelling van 1913, werd deze hergeberuikt op de expo 58 te Brussel, dit is met grote waarschijnlijkheid dat dit doek zich nu in Brussel bevind in het
Koninklijke Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis