De gebouwen

Ingang

Hoofdingang
Cour d’Honneur
monumentale fontein
Belgische sectie

Paleizen

paleis schone kunsten
paleis art decoratif
Coloniaal paleis
paleis Canada
Belgische brood en banketbakkers

Steden

oud Vlaendren
moderne dorp

Paviljoenen

paviljoen Parijs
paviljoen Oostenrijk Hongarije
paviljoen India
paviljoen Canadian Railway
paviljoen exelsior
Paviljoen Stad Antwerpen
Burgerhuis
paviljoen Italie
paviljoen Nederland
paviljoen Spanje
paviljoen uitvoerend commitee
loge portier
Kantoren post telefoon politie
Kantoren rode kruis bank brandweer

Hallen

machinehal
Hal international

 

Overige

inplanting der gebouwen
verlichtingsplannen
ontwerpen nachtverlichting
perslokaal
Douane
restaurants
Villa type de panne
Antenne telegrafie
schietstand
tribune sportterrein
kiosken
hangars
Zillerthal
voortgang der werken