Stanhope Pijp

Zeer zeldzame Stanhope pijp vorm gegeven als champagnefles met in de dop van de fles verwerkt een Stanhope lens, uitgegeven ter ere van de Wereldtentoonstelling te Gent in 1913.
Dit vind ik terug in de verslagen van het comitee:
“”Op koninklijk bevel vervaardigde het huis Vinche ‘vijftig prachtiger meerschuimen pijpen’. Deze waren bestemd als bedankgeschenk aan de werklieden die meewerkten aan de constructie van een, overigens zeer omstreden, praalboog die werd opgetrokken ter gelegenheid van de wereldfoor. Elke pijp zat in een kastje waarop zich het wapen van het land afbeeldde en waarin de naam van de vernoemde werkmannen gegrift stond.
De koning zou hen deze gift bij zijn eerstvolgende bezoek aan de wereldtentoonstelling persoonlijk overhandigen””

Foto’s : Privee collectie Dhr Bogaert