Sire van Maldegem

Tijdens de wereldtentoonstelling van 1913 te Gent plaatste men in Oud-Vlaendren  een zuil met bovenaan een zittende leeuw die Gentse banier vasthoudt. De leeuw is een ontwerp van beeldhouwer Oscar Sinia (1877-1956) terwijl de kolom door Valentin Vaerwyck werd ontworpen. na vele opzoekingen en lezen van documenten en het boek ” Oud-Vlaendren opnieuw bezocht”, was ik niet overtuigd van de uitleg en de bijhorende foto’s.

De paalkens :

de naam van dit pleintje dichtbij het gerechtshof en de gevangenis doet denken aan de groentenmarkt …….        …….. De strafplaats was symbolisch afgebakend  door 4 zuilen op de hoeken. Op elk van deze zuilen droeg een zittende leeuw een banier van het wapenschild van Gent, Vlaanderen, Bourgondiê en Oostenrijk. het is een dergelijk paaltje dat in 1926 op het veerleplein werd geplaatst, een schenking van de vrienden van Oud-gent, ter herrinering aan de wereldtentoonstelling van 1913.
Op de plannen van Vaerwijck is echter geen aanduiding  van dergelijke plaatjes en er zijn ook GEEN  TOENMALIGE FOTO’S van bekend. Van de kleine huizen met galerijen aan beide zijden van dit pleintje  is enkel zijn ingekleurde tekening bewaard gebleven in het Stadsarchief.

Dit voedde menig verhaal, als zijnde dat de palen van het Baljuwhuis, hiervoor werden gebruikt, deze foto uitsneden zullen duidelijk maken dat dit heel onwaarschijnlijk was, gezien de vorm.

Na het bestuderen van honderden foto’s, kreeg in een foto uit de privé collectie van de heer De Decker Arthur, die meer dan gewoon mijn aandacht genoot, de Sire van Maldegem staat op de achtergrond.

Aan de woning Rue des Jaugeurs van Nieuwpoort, tegenover het Baljuwhuis en tegen het oud gemeentehuis van Wichelen. Eindelijk is hiermee de locatie van de Sire van Maldegem bepaald. zie foto waar het leeuwke met de banier nog ontbreekt, alleen de zuil staat er, alsook het terras van de bovestaande foto.