Sint-Gerardusschool

In 2013 herdenkt de stad Gent de wereldtentoonstelling die haar binnenstad 100 jaar eerder het huidige uitzicht gaf. Grootschalige verfraaiingen van o.a. de Graslei, de Korenlei, de Korenmarkt, de Sint-Michielshelling, het Gravensteen, het Veerleplein, het belfort met de uitbreiding van de hallen volgens 15e eeuwse plannen, werden toen allemaal gerealiseerd.

Bij deze herdenking weet nog niemand dat de Sint-Gerarduschool eigenlijk het laatste authentieke gebouw van de wereldtentoonstelling van 1913 te Gent is. Het is op dat moment immers nog helemaal onbekend dat deze gewezen modelschool uit het ‘Moderne Dorp’ het prototype van een bescheiden schoolgebouw in een landelijke context is, dat na de expo de inspiratie en het praktische voorbeeld was voor heel wat scholen op het platteland.

Tijdens de zomer van het herdenkingsjaar 2013 komt het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed via enkele buurtbewoners het historisch belang van de school op het spoor. Samen met twee ‘pestkapellen’ (*) in dezelfde wijk, wordt de school prompt in de vastgestelde inventaris voor onroerend erfgoed opgenomen. De Sint-Gerardusschool is sindsdien algemeen gekend als relict van de wereldtentoonstelling van 1913 te Gent.

(*) Volksmond voor cholerakapellen

Bron : de moederschool van Vlaanderen