schenking nalatenschap geert vandamme

Geert studeerde af als Licentiaat in de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde.
Hij was de oprichter van het culttijdschrift Mascara-Gent en oprichter, het tijdschrift Gandavum, dat later alleen nog online zal verschijnen en voorzitter van vzw De Trap (Gentse vereniging voor stadsgeschiedenis).
Als gids was Geert werkzaam voor meer dan honderd tijdelijke tentoonstellingen en dit in Brussel (Galerij van het Gemeentekrediet, Legermuseum, Paleis voor Schone Kunsten), Gent (Caermersklooster, Designmuseum, Kunsthal Sint-Pietersabdij, MIAT, Museum voor Schone Kunsten, SMAK, STAM) en Tervuren (Afrikamuseum).
Geert was ook als docent werkzaam voor tal van Gentse organisaties, waaronder Amarant, Masereelfonds, Ten Hove, Vlied en Vormingplus.
Tevens was hij ook de auteur van de tweedelige biografie “Soms overtreft de werkelijkheid de fantasie. Raymond De Kremer alias Jean Ray John Flanders.
Uitgebreide biografie van Geert

Postuum zullen er nog twee boeken verschijnen van Geert, namelijk “Stadsbeeldhouwer Geo Verbanck in de Gentse publieke ruimte’ en “Een geschiedenis van Gent”.

Geert schonk zijn persoonlijke collectie, zoals de tijdschriften Gandavum en zijn verhalen zoals in Brood en Rozen aan het Amsab, zijn collectie van de wereldtentoonstelling van 1913 kwam bij ons terecht, met dank aan zijn dochter Anais. 108 postkaarten en 11 boeken en catalogi, een deel van zijn passie, de geschiedenis  van zijn geliefde Gent, leeft nu verder in onze collectie, die later zal geschonken worden aan de UGent, zodat deze unieke collectie nooit verloren zal gaan.

Het was een eer om U te mogen kennen en bij mijn vrienden te mogen rekenen.