Recuperatie expogebouwen?

In 1898 zouden het 4de Lanciers en het 1ste Artillerie samen de grote en kleine kavaleriekazerne bezetten in de Gentse Brusselsestraat. Dit bleek echter onmogelijk vanwege plaatsgebrek.
Er werd uitgekeken naar een terrein voor de bouw van een nieuwe kazerne. Er werd hiervoor gedacht aan het militaire oefenterrein “De Galgenkouter” (25 ha) te Gentbrugge maar het werd uiteindelijk een stuk grond aan de Sterre.
Onder druk van invloedrijke personen werden de bouwplannen in 1900 nog uitgesteld maar de onteigeningen waren wel al begonnen. Het verworven terrein kon ondertussen gebruikt worden als oefenterrein.
Nadat in 1902-1904 de Boulevard Militaire (de latere Krijgslaan) aangelegd was bleef er quasi 20 ha militair gebied.
Met de wereldtentoonstelling van 1913 in het vooruitzicht werden vanaf 1910 alle er nog resterende gebouwen toch gesloopt en legde de Nationale Regering beslag op het Sterreplein.
Tentoonstellingspaleizen rezen uit de grond en zelfs de nieuwe “Boulevard Militaire” werd volledig overbouwd.

“”Na de expositie zag het Ministerie van Oorlog een kans om enkele van de gebouwen en hangar aan te kopen. “”

Dit vraagt verder onderzoek en de eerste resultaten zijn veelbelovend,
1 * de hangar waarvan sprake, is zeer waarschijnlijk de hal van het paviljoen Canada, rekeninghoudend met de locatie, deze komt bijna perfect overeen met de huidige schietstand op de de Pintelaan. De constructie vergeleken met de plannen van het paviljoen Canada komen perfect overeen, zie foto’s

Uitsnede plan paviljoen Canada

Alsook komen de zijmuren van de schietstand perfect overeen met de rode markeringen op het plan, het dakloze gedeelte past perfect waar de ooit de koepel stond

Metalen constructie identiek aan groene markering uitsnede Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalen constructie identiek aan groene markering uitsnede Canada

 

 

 

 

2 * De gebouwen

Het enige gebouw op de Campus Sterre dat we kunnen terugvinden met bakstenen( vorm, grootte en verband) , gelijkaardig aan het moderne dorp, dat hier ooit stond is blok S 35. Deze is zeker gebouwd met recuperatiemateriaal afkomstig van een van de gebouwen van het moderne dorp, we vergeleken de opbouw van de stenen met het nog enige resterende gebouw van het moderne dorp , de Sint Gerardusschool.

De gevel S 35

Gevel Sint-Gerardusschool

 

Verder onderzoek door een architect en enkele historici zal hier een definitief uitsluitsel over geven.

Mijn oprechte dank aan :

Belgium Militairy, die het Kwartier de Sterre in beeld bracht.

Bart Van Lancker voor de foto’s

Evert, architect en Hannes, historicus die me begeleiden tijdens dit bezoek