Persië

Het initiatief voor de deelname van Perzië is te wijten aan Coetermans Louis, consul-generaal van het Perzische Rijk in België. Hij verkreeg zonder aarzeling goedkeuring en de meest enthousiaste steun van Zijne Excellentie Mammouhd Khan, Gevolmachtigd Minister van Zijne Majesteit de Shah aan de Koning der Belgen. De minister van Buitenlandse Zaken in Teheran, Zijne Excellentie Vossough-ed-Dvoleh, een vriend van België, die zonder aarzeling, zijn bescherming gaf. Georges Van Oost, industriële en Consul van Perzië in Gent, heeft de krachten gebundeld met de heer Coetermans; een organiserend comité werd gevormd; Het was samengesteld uit Zijne Excellentie Vossough-ed-Dvoleh en Zijne Excellentie Mammouhd Khan, ere-voorzitters; L. Coetermans, president; G. Van Oost, commissaris-generaal; Paul Dautricourt, secretaris-generaal en Ferd. Nève, secretaris. Ze werden vergezeld voor het technische gedeelte, de medewerking van de architect de heer Van de Voorde Gent en twee beroemde schilders, de broers Cornelis.
Een patronage comité, waaronder veel notabelen van Perzië, België en Frankrijk, werd ingesteld.
De organisatoren hebben een overeenstemming bereikt over het  uit te voeren programma,  dat kan worden samengevat:
“Persia is een groot land ook gegeerd in België, het heeft met  zijn middelen en zijn rijkdom een ​​sterke interesse en het kan een breed actieterrein zijn voor hun zakelijke activiteiten. Dit zou des te gemakkelijker zijn, daar de Belgen hoog aangeschreven zijn in Perzië, waar ze genieten van een groot vertrouwen: het zijn inderdaad de Belgen die de hoogste posities in de meeste ministeries, financiën, douane bezetten ; de diensten die zij daar verrichten hebben serieuze sympathieën voor ons land gekregen.

Aan de andere kant is het Perzisch intelligent, een lief karakter, aangenaam en sociaal; het is ijverig en commercieel.
We zullen er aan toevoegen dat Perzië jaarlijks  voor de export van enorme sommen producten levert  en producten eigen bodem die hij vanuit het buitenland van allerlei soorten fabrikanten ontvangt voor nog hogere bedragen.
Maar de markt is in handen van de Duitsers; dat de Belgen geïnteresseerd zijn in Perzië, dat ze daar handelsposten opzetten, dat ze daar agenten sturen en dat ze daar snel belangrijke exportmarkten zullen vinden voor hun export, waardoor hun buren Naast de Rijn, de meest geweldige concurentie wedstrijd zullen leveren.
Dit proefschrift, de organisatoren wisten heel praktisch om het te benadrukken. Ze besloten dat het Perzische gedeelte niet zoals in eerdere tentoonstellingen in een deel van de zalen zou worden geïnstalleerd, maar dat het zijn paleis zou hebben. Daartoe bouwden ze aan de Avenue des Nations tussen het Internationale Paleis voor Schone Kunsten en de Architectuur, een mooi paviljoen waarvan de architect Van de Voorde en de schilders Cornelius een wonder deden, dat trok bezoekers en hield ze lange tijd vast.
Buiten trok de oriëntaalse façade de ogen aan en vleide de ogen door de veelheid van zijn polychrome tinten. Binnenin was een entreehal, op de top waarvan een decoratieve fries was die de boogschutters van Darius voorstelde, gescheiden van de naburige zalen door zuilengalerijen die herinneren aan die van het paleis van Darius; aan de achterkant van het paleis, ingericht om het publiek bij zijn aankomst te treffen, een ontvangstkamer van de zuiverste nationale smaak en een prachtig diorama dat de oude en pittoreske stad Teheran vertegenwoordigt.

De vakken die gereserveerd zijn voor de tentoonstellingsstands geven aan dat Perzië een overvloed aan dadels, druiven, amandelen, tarwe, rozenhout, tabak, katoen produceert en dat deze bossen een grote hoeveelheid gewenst hout en eerste keuze. Perzen zijn fabrikanten; ze maken stoffen, zeer gewaardeerde tapijten, aardewerk en charmant, origineel en artistiek porselein; ze bewerken metalen en leer met behendigheid en vaardigheid.
Een stand was gereserveerd voor documentatie: er waren talrijke brochures en gedetailleerde tabellen over de import en export van de Perzische handel.
We kunnen hier niet verder op ingaan, maar we moeten erop aandringen dat onze landgenoten gebruik maken van de informatie die hen is gegeven door de organisatoren van de Perzische sectie, aan wie we graag onze warme en oprechte felicitaties uitspreken. Ze hebben goed verdiend van Perzië en België; naar de andere gaven ze een duidelijk signaal.

Fotopagina Persië