Kazematten als steenkoolmijn op expo 13

Door mijn uitgebreid onderzoek naar deze expo, ontdekte ik deze info
1 * Livre d’Or Exposition Universelle
Sectie Paleis België
In de Belgische paleizen was de interessante tentoonstelling van mijnen verbonden, gevormd door een kolenbond, die een van de kazematten van de oude citadel, in het midden van het park, had gebruikt om een kolenmijn in miniatuur te creëren.
2* GAZETTE VAN GENT
24 mei 1913
Gisteren heeft om 3 uur de opening plaatsgehad van de onderaardse mijn in de bewaarde kazematten van de citadel. Teneinde hun Vlaamse broeders een gedachte te kunnen geven wat een kolenmijn is, heeft het Comiteit der Belgische Steenkolenmijnen heel in het klein maar zo nauwkeurig mogelijk, er één ingericht.
Men ziet er het beneden laten van een bak, de machinekamer, de verschillende gangen, de boormachines, de stalling voor de paarden en de bewaarplaats van de ontplofbare stoffen. Ter gelegenheid van de officiële opening waren die vervangen door champagneflessen die talrijk… ontploften!
Dus gingen we op onderzoek, begeleid door Xavier Meulenberg, citadelpark kenner, David Ross, die onderzoek uitvoert oude citadel van de Wellington Barrière en de huisfotograaf Mario Callant.
Waar nu het oorlogsmonument staat, was vroeger een deur en een raam, maar zullen eerder de nog bestaande grote ingang, groene poort hebben gebruikt hiervoor.  Er blijven nog 6 kazematten over, waarvan er 5 rechtstreeks met een middengang zijn verbonden onderling en de centrale gang eindigt in een T stuk, daar deze is dichtgemetst naar de mysterieuze grotten, waar u de openingen nog kan terugvinden en er aan het andere uiteinde nu een deur staat naar de kazemat ingericht als de aquariumgrot.
In de centrale gang, was ook een trap naar de onderliggende kazematten, die niet meer toegankelijk zijn.
Hierbij wens ik vooral de groendienst Stad Gent te bedanken, die me de toegang gaf tot de oude kazematten in het Citadelpark, en Dhr. Jan Blomme voor zijn rondleiding