expo Vlaams?? Comment???

Het Nationaal Vlaams Verbond N.V.V.
Door de verfransing van de wereldtentoonstelling, kwam er steeds meer en meer woede van het Nationaal Vlaams Verbond (N.V.V. )wat tot de volgende acties leidde:
Delicate kwestie:
Blijde intrede van Albert I in Gent (22.06.1913) gaat gepaard met Vlaamse agitatie
Blijde Intocht & flamingantische actie

 • Officieel bezoek Albert I aan Gent (22/06/13)
 • Dubbele flamingantische actie

1) Manifestatie op de Koornmarkt (pamflet)
2) Verstoring galaconcert (Vlaamse leeuw)
Actie Korenmarkt

 • Actie van Nationaal Vlaams Verbond
 • Strooibriefjes uitgestrooid boven koninklijk rijtuig
 • In die pamfletten wordt aangeklaagd dat Vlaanderen nog steeds geen ‘Vlaamsche Hoogeschool’ heeft en dat Vlamingen als vreemdelingen worden behandeld in hun eigen land. De koning moet van de regering eisen dat de Vlamingen op gelijke voet behandeld worden.
 •  Karel van de Woestijne is gechoqueerd: vindt het fout dat een vorst ‘waarvan men weet dat hij Vlaamschgezind is’ op die manier verwelkomd werd. VDW verwijt Vlamingen kortzichtigheid.

Verstoring galaconcert

 • Op 22/06/1913 wordt een ‘s avonds ter ere van de koning een galaconcert georganiseerd door Parijse blad Comoedia
 • Concert verstoord door 200-tal Gentse flaminganten (luidkeels Vlaamse leeuw)
 • Aanvoerders: Alfons en Jules van Roy

 Karel van de Woestijne verwijt de flaminganten eng provincialisme; ze begrijpen niet dat de Vlaamse beweging een cultuurbeweging moet worden die elke uiting van cultuur respecteert, zeker ook de Franse cultuur .Politieke actie was zinloos, want koning had al ingezien dat hij hier voor een franskiljonse kar gespannen zou worden en had besloten om het concert niet bij te wonen.
Aanval op Van de Woestijne

 • 29 juni 1913: vergadering Vlaamse VVL
 • Na afloop in kroeg Ober Bayern: Alfons Sevens, Richard de Cneudt en René de Clercq ergeren zich aan de manier waarop Van de Woestijne de flaminganten heeft aangepakt in de NRC.
 • De Bom verdedigt standpunt Van de Woestijne
 •  Van de Woestijne wordt wellicht door Toussaint van Boelaere geïnformeerd over de rel rond zijn persoon
 • Van de Woestijne  zegt zijn lidmaatschap van de VVL (Vlaamse Vereniging Letterkundigen) op.

 Van de Woestijne ‘flamingantischer’
In de NRC van 17 en 19 juli krijgen we een andere  Van de Woestijne te zien; veel strijdbaarder flamingantisch
‐ valt de Gentse burgemeester Braun en diens francofone favoritisme aan (heeft van de wereldtentoonstelling een Frans onderonsje gemaakt)
‐ laakt Brauns onbegrip voor de Vlaamse beweging
‐ Van de Woestijne betreurt dat Nederland al te afzijdig is gebleven op de wereldtentoonstelling in Gent
‐ Verwijt Braun dat hij een demonstratie ten voordele van de Vlaamse Hogeschool heeft geboycot
‐ Toont zich zelf een voorstander van de Vlaamse Hogeschool