Huis van 1692 Nieuwpoort

Reconstructie op de Wereldtentoonstelling

Een gevel uit Nieuwport op een oude postkaart vertoont enige gelijkenis met het huis in Oud Vlaendren en zou als inspiratiebron kunnen gediend hebben.