Het kunstfeest

Zoals in het vorige hoofdstuk reeds vermeld staat, stond de S.M. Vooruit ook in voor het doorgeven van kunst en cultuur. Ook dit was tijdens de wereldtentoonstelling het geval.
Op 14 september 1913 werd op de wereldtentoonstelling ook een groot socialistisch kunstfeest georganiseerd. Hoewel de bronnen niet overdreven veel informatie prijsgeven hierover, mag dit evenement zeker niet onderbelicht blijven. Lang op voorhand stonden affiches in het blad Vooruit.386 Lezers, partijgenoten en gezellinnen werden op die manier verondersteld om mondeling nog veel meer propaganda te voeren. Iedereen werd warm gemaakt om aanwezig te zijn en de dag tot een groot succes te maken. De “hele socialistische familie” samenbrengen was dan ook één van de doelen van de organisatoren. Men verwachtte zeker 10.000 toeschouwers. De kaarten voor het evenement waren te koop in alle wijklokalen en kruidenierswinkels van Vooruit.387 Ze kostte 2 frank, 1 frank, 50 of 30 centiemen. “Maar zelfs de goedkoopste gaven recht op een goede zitplaats.”, aldus Vooruit.388 Op deze manier probeerde de samenwerkende maatschappij het feest voor iedereen toegankelijk te maken. Het concert vond plaats in de grote feestzaal van de wereldtentoonstelling. Het begon stipt om zes uur, en liep zonder enige pauze door tot ten laatste kwart na acht. Dit gaf tevens aan de bezoekers buiten de stad de kans naar Gent te komen, het feest bij te wonen en weer op een deftig uur huiswaarts te keren.389 Werklieden die een abonnement hadden op de tentoonstelling mochten gratis binnen. Zij die hierover niet beschikten werd aangeraden een dagje op de tentoonstelling door te brengen om vervolgens af te sluiten met het kunstfeest. Zo konden ze volop de hoge cultuur opsnuiven. Op het programma stonden naast Irma Lozin en Mijnheer Jan Fassin, kunstzangers, onder andere ook de werkmanskringen: de Marxkring, de Nellie’s kring en Zustermin, een mannenkoor en een vrouwenkoor en de harmonie Vooruit. Daarnaast was er al begin augustus een oproep gedaan aan de socialistische kinderen om deel te nemen aan de repetities van een kinderkoor.390
Uiteindelijk zou het koor maar liefst 700 hoofden tellen wat niet zoveel was als men oorspronkelijk had gewenst. Verder kon er onder meer nog worden geluisterd naar de cantate DE ARBEID en tal van andere stukken. Afgesloten werd er gezamenlijk met “De Internationale”391 Dat het concert geen onverdeeld succes werd, mag blijken uit een artikel dat geschreven werd in de nasleep ervan. De opkomst was eerder aan de lage kant. Met een teleurgestelde ondertoon meldt de journalist dat slechts het middendeel van de grote hal gevuld was met toeschouwers. Slechts een 4000-tal partijgenoten was, volgens de schatting van Vooruit, komen opdagen.392 Het was volgens hem dan ook geen goed idee om, met het naderende einde van de tentoonstelling, het concert in de grote feestzaal te leggen. Eén van de kleinere zalen was met de licht afnemende belangstelling al minstens even goed geweest.

Bronnen :
Rode accenten in het uitstalraam van de wereld. De rol van de S.M. Vooruit in de wereldtentoonstelling van Gent 1913.
386 “Mejuffer Lozin en de Heer Fassin zingen in het Groot Kunstfeest.” In: Vooruit, 14-08-1913, p. 3.
387 “Ons groot Kunstfeest in de Expositie.” In: Vooruit, 21-08-1913, p. 3.
388 “Kunstfeest in de expositie.” In: Vooruit, 08-09-1913, p. 3.
389 “Ons groot kunstfeest in de expositie.” In: Vooruit, 01-09-1913, p. 2.
390 “Ons groot kunstfeest in de expositie.” In: Vooruit, 07-08-1913, p. 3.
“Ons groot kunstfeest in de expositie.” In: Vooruit, 08-08-1913, p. 3.
“Ons groot kunstfeest in de expositie.” In: Vooruit, 09-08-1913, p. 3.
“Ons groot kunstfeest in de expositie.” In: Vooruit, 12-08-1913, p. 3.
391 “Groot kunstfeest” In: Vooruit, 01-09-1913, p. 4.
392 “Ons Groot Kunstfeest in de Expositie.” In: Vooruit, 16-09-1913, p. 3.