Het groot kinderfeest

Ingericht door de maatschappij “Vriendschap”

Het inrichting comité van het Kinderfeest dat op 8 juni zal plaatshebben, heeft de medewerking bekomen van de kleine weesmeisjes van Gent, buiten haar deelname aan de stoet, die binnen de tentoonstelling wordt georganiseerd, waarbij men door de bijzonderste lanen zal trekken en zij een bijzondere groep zullen vormen, zullen ze ook het feest opluisteren met een keurig nummer.
Een andere groep , die zal bestaan uit een 40tal kinderen, onder leiding van Carels, zal in Nederlandse klederdracht een quadrille uitvoeren, 32 andere meisjes zullen de lansiers uitvoeren en een andere groep een Italiaans Ballet.

Collectie Bib UGent itemnr BIB-G-024649-11_2012_0001_AC

Het programma van het Groot Kinderfeest.

Zondag 8 juni 1913
14 uur: Bijeenkomst van alle kinderen die aan de bloemenstoet en de sportfeesten deelnemen.
15 uur: Vertrek van de stoet, die zich langs de voornaamste wegen van de tentoonstelling naar het sportplein zal begeven.
16 uur: Kinderfeest en wedstrijden op het sportplein.
18 u 30: Uitreiking der prijzen en premies.

I Bloemenstoet

Alle kinderen, zonder onderscheid, jonger dan 15 jaar, worden tot de volgende wedstrijden toegelaten:
1 prijskamp voor opgesmukte of met bloemen versierde voertuigen.
Toegelaten voertuigen: kleine prachtkoetsen, allerhande kinderrijtuigen, draagstoelen, fietsen met 2 of meer wielen, kleine reklamerijtuigen, enz… trekmiddelen: kinderen, honden, geieten, schapen, ezels en pony’s.
2 prijskamp voor versierde of verklede groepen, iedere groep moet minstens 12 kinderen tellen.
3 prijskamp voor versierde of verklede kinderen. Buiten de hierboven vermelde prijskamp mogen de kinderen, die geen groep kunnen vormen, zich afzonderlijk versieren of verkleden en wordt er voor hen een bijzondere wedstijd ingericht.

Privé Collectie Eddy

4 prijskamp voor versierde hoepels
5 prijskamp voor vliegers, voor de grootste, de mooiste, de best gebouwde, de nieuwste en oorspronkelijkste van vorm. Ook alle luchtschepen in het klein worden in deze wedstrijd gerangschikt.
6 prijskamp voor zonneschermen. Opgesmukt, geschilderd of met bloemen versierd.

II Wedstrijden op het sportplein

a) snellopen

  1. 50 m voor meisjes van 6 tot 9 jaar
  2. 50 m voor jongens van 6 tot 9 jaar
  3. 80 m voor meisjes van 10 tot 13 jaar
  4.  80 m voor jongens van 10 tot 13 jaar

b) lopen met hinderpalen

  1. 80 m voor meisjes van 10 tot 13 jaar
  2. 80 m voor jongens van 10 tot 13 jaar

c) lopen met een danskoord – voor meisjes van 10 tot 13 jaar

d) lopen met hoepels –  voor meisjes van 10 tot 13 jaar

e) wisselloop – 400 m voor ploegen van 10 jongens van 10 tot 13 jaar, zich alle 40 m aflossende

f) bijstandloop – 100 m voor ploegen van 10 jongens van 10 tot 13 jaar. Iedere groep uit 10 deelnemers samengesteld, is rond een koord of een stok verenigd.

g) koordtrekken – ploegen  van 8 jongens van 10 tot 13 jaar.

Gymkhana.

a) loopwedstrijd op drie benen door twee kandidaten, waarvan de ene met het linker- aan het rechterbeen van zijn maat is vastgehecht, voor jongens van 10 tot 13 jaar; afstand 80 m.

b) persoonlijke loopwedstrijd met allerhande hinderpalen voor meisjes en jongens van 10 tot 13 jaar

Prijskamp voor postluchtballetjes.

Alle deelnemende kinderen zullen er een ontvangen. Op het teken van de bestuurder van het feest, zullen alle kinderen hun ballon loslaten. Aan de ballonnetjes zal een postkaart gehecht zijn, waarop de naaam van het kind en ook de naam en het adres van de voorzitter van het inrichtingscomité zal vermeld zijn. Op de postkaart zal ook vermeld zijn dat degene die ze vindt, vriendelijk wordt verzocht aan voornoemend adres gefrankeerd terug te sturen.
De hoogste premie zal toegekend worden aan het kind (en aan de vinder) wiens kaart het verst van het sportterrein zal gevonden en verzonden worden.
Verschillende prijzen zijn aan deze wedstrijd verbonden.

Kaartje voor en achterzijde ballonwedstrijd met de naam Georgette Welvaert

III bijzondere groep oefeningen.

Terzelfdertijd met de sportwedstrijden, zullen er bijzondere groep oefeningen voor een eretribune worden uitgevoerd. Het comité laat alle vrijheid aan de bestuurders of bestuursters de afdelingen. De groep oefeningen mogen bestaan uit spelen, dansen, gezamenlijke oefeningen, beelden, marsen, enz… Pyramides zijn niet toegelaten.
De oefeningen mogen door meisjes of jongens en ook door gemende groepen, tenminste 16 deelnemers tellende, uitgevoerd worden.
vanaf 1 maart 1913 mochten de groepen of individuelen zich aanmelden bij de secretaris R. Robelus, advocaat, Bleekersdijk 56, Gent, die hen alle gewenste informatie zal verschaffen.
Al de kinderen die aan het feest en de wedstrijden deelnemen, zijn verplicht om aan de stoet deel tenemen.