Het exotisch meer in het Citadelpark

De Expo Gazette van maart 1913

Maanden geleden zegden wij  dat de kleine vijver, nabij den ouden Citadel, in een exotisch meer zou veranderd worden, het is te zeggen in een meer uit de overzeesche warme tropen en dat heel de Flora van die streken er zal in vertegenwoordigd zijn, ondermeer exemplaren van de  ” Victoria Regia”, zie foto 1,met hare reuzenbladeren, waarop men kan rondvaren.

Victoria Regia

Ten einde het water in dit exotisch meer op de nodige temperatuur te brengen en te kunnen houden, is dichtbij eene stookplaats met ketel ingericht en op heel de lengte en breedte van den vijver zijn buizen aangebracht, ten einde de warmte, die van de stookplaats zal uitgaan, onder water over heel de lengte te verdeelen.

Het buizennet in den kleine vijver, nabij het gedenkteeken der gebroeders Van de Velde, om dien waterplas te verwarmen, ten einde er een Uitheemschen Watertuin van te maken, is reeds geheel voltooid en weldra zal men aan de planten kunnen beginnen.

Deze stookplaats waarover hier sprake is, zou wel eens de stookplaats van de warme serres kunnen zijn, die waren ingericht in het floralienpaleis, op verschillende werffoto’s is namelijk te zien, dat de grond tussen de hal en de citadel open gegraven ligt , alsook aan het beeld van de mastplanters.

Het artikel uit deze gazette, verdeeld over drie delen