Het Deens oorlogsschip te Gent

Koningsfeest te Gent

De heer Alfons de Lanier, consul van Denemarken te Gent, ontving 17 juni, in de loop van de namiddag een telegram, waar de heer Nyholm, gezagvoerder van het Deense gepantserde kustwachter “Olfert Fischer” hem kennis gaf dat hij donderdag om 14 uur in Terneuzen toegekomen was en vrijdag of zaterdag het kanaal van Terneuzen tot Gent op stomen zou.
De consul stuurde onmiddellijk een telegram terug, de staf en de bemanning van de oorlogsbodem welkom te wensen, en de heer Nyholm enkele inlichtingen verstrekkend, de gezagvoerder tevens verzoekend een dag te bepalen, waarop het schip, te Gent zou mogen bezocht worden.
De staf van de Olfert Fischer bevind zich thans te Rotterdam waarheen hij zich thans vanuit Terneuzen begeven heeft om de uitnodiging van de Deense consul te Rotterdam te beantwoorden.

De gepansterde kustwachter is 83.36 m lang, 15.38 m breed en 5.04 m diep. Aan boord bevinden zich 26 kanonnen.
Het schip, een van de sterkste eenheden van de Deense vloot, uit 50 oorlogsschepen samengesteld, heeft een waterverplaatsing van 4000 ton en stoommachines van 4000 PK en een 30 koppige bemanning.

Aan boord bevind zich Z.K.H. Prins Axel, 22 jaar, hij is de zoon van Prins Waldemar, oom van de koning van Denemarken.

Zijn moeder is Prinses van Orleans, dochter van de hertog van Chartres.

Zijn vader, Prins Waldemar, is de zoon van Christiaan IX, broer van Koning Georges van Griekenland, die onlangs vermoord werd en tevens broer van de keizerin-moeder van Rusland en de Koningin-moeder van Engeland.

De tante van Prins Axel, de zus van Prins Waldemar, is de Prinses van Cumberland, wiens zoon onlangs trouwde met Prinses Victoria van Duitsland, dochter van Keizer Willem van Duitsland.

 

Het schip zal aan de derde binnenkom( de darse) van de nieuwe zeevaartinstelling aangemeerd worden. Het zal de eer bewijzen aan Z.M. de Koning der Belgen door het lossen van 21 kanonschoten.
Van zodra het schip in de Gentse haven is binnen gelopen, zal de heer de Lanier, in officiële kledij van consul, zich aan boord van de Olfert Fischer begeven. Bij het aan boord gaan zal de heer consul door de gebruikelijke voorgeschreven zeven kanonschoten verwelkomt worden. Aan boord zal de gezagvoerder het voltallige officierenkorps voorstellen.
De heer Grevenkop Castenskjold, gevolmachtigd minister van Denemarken te Brussel, komt ter gelegenheid van het Deense schip naar Gent en zal zijn intrek nemen bij de heer de Lanier.
De staf van de Olfert Fischer zal, in kledij, aan de heer de Lanier, bij hem ten huize, Kortrijkse steenweg, een tegen bezoek brengen en tevens de heer gevolmachtigd minister te komen begroeten.
De consul zal zich dan met de afvaardiging van de staf bij de vijf voornaamste overheden van de stad begeven, namelijk bij de generaal-bevelhebber, de eerste voorzitter van het hof van beroep, de procureur-generaal, de gouverneur en de burgemeester, als beleefdheidsbezoek.
Zoals men licht begrijpen zal – voor Gent is het immers een hele gebeurtenis, daar het de eerste maal is dat een zo voornaam oorlogsschip onze haven binnenkomt – zal het officierenkorps heel wat eer bewezen worden. Er zullen ondermeer ontvangsten zijn bij de gouverneur, de burgemeester, door het gemeentebestuur, door de wereldtentoonstelling te Gent.
Prins Axel zal geen bijzondere eer bewezen worden, uitgezonderd dat hij, in het Provinciaal gouverneurshotel, zondagvoormiddag, de eerste van al door de Koning zal ontvangen worden.
De staf van de Olfert Fischer zal maandag door de koning, op het kasteel van Laken, ontvangen worden.
De Olfert Fischer blijft tot zondag, 29 juni, in onze haven. De staf zal deelnemen aan de opening van de Deense afdeling in de tentoonstelling, die op zaterdag, 28 juni, zal plaatsvinden.
De bemanning zal door toedoen van de heer de Lanier de tentoonstelling kunnen bezoeken.
Er wed ook een dag voorzien waarop men de oorlogsbodem kon gaan bezoeken.

Bronnen:
Gand exposition
KBR, de Albertina bibliotheek