Het bezoek der groepscommiteiten

Op 29 oktober 1912, waren een 600 genodigden, waaronder enkele dames, die op de uitnodiging hadden geantwoord aanwezig op de bijeenkomst van de groepscommités van de Belgische afdeling, op uitnodiging van de heer Jean de Hemptinne.

In de Belgische afdeling, links van de hoofdingang, in de bijna voltooide hal, was een verhoog opgetrokken waar de Hemptinne, Braun, Cooreman, Coppieters, baron della Faille, De Bast, Vercruysse, senators; baron de Kerchove d’Exaerde, Janssens de Bitsenhove,  gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen; De Vos, burgemeester van Antwerpen; de generaals baron Greindl, Guiette en Blancquart enz… Rond het verhoog bevonden zich J. Casier, Maurits de Smet-de Nayer, bestuurders; Maenhout, Huyshauwer, volksvertegenwoordigers; de generaals Van Hyfte, Stappaerts en al wie in Gent enig aanzien had op het gebied van nijverheid, handel, kunsten en wetenschappen. na een langgerekte toespraak van de Hemptinne over de grootte van hun project, de snelheid van het bouwproces en de grootsheid der gebouwen, vermelde hij ook nog door het succes van de Belgische afdeling, waren er zoveel aanvragen, dat de laatste moesten geweigerd worden door plaatsgebrek, begon met aan de rondleiding.

De heer Coppieters begeleidde de rondleiding met  de nodige uitleg. Hij besprak eerst het Feest- en Hofbouwpaleis, dat 16.000 m² grote zaal aanbied en beschreef al de mogelijkheden van het gebouw en vermelde dat het amper 2.5 miljoen zou kosten. In de nieuwe bijgebouwen van het museum (nu MSK) zal de tentoonstelling  van Oude kunst ingericht worden. Terloops vernoemde hij ook tal van aantrekkelijkheden die in het park zullen ingericht worden.

Lang de Belvedère laan leidde hij de bezoekers naar het expoterrein, waar hij trots de cijfers vermelde over de ruimte der paviljoenen. De hallen; België 50.000 m², Frankrijk 32.000 m² (alles samen voor Frankrijk 80.000 m²), Engeland 15.000 m² enz… De heer Coppieters bracht bij deze opsomming hulde aan Oscar Van de Voorde en aan Cadola, opzichter van de werken, om tenslotte  te spreken over het Koloniaal paleis, waar de artiesten Mahieu en Bastien, momenteel het Panorama de Congo verder afwerken, een echte clou, net zoals het Hofbouwpaleis.

Overigens de Gentse tentoonstelling heeft nog meer clous, namelijk “Oud-Vlaendren”,  een echte kunstwijk en “Het Hedendaagse Dorp”, waar onder de nieuwe regeling, al de laatste waarderingen zullen te bewonderen zijn, die trapsgewijs in het landbouwbedrijf zullen worden ingevoerd. Na de korte, maar nuttige uitleg, werden de genodigden rondgeleid op  het terrein der tentoonstelling, om te eindigen in de restaurants van het Feest- en Hofbouwpaleis.

Mijnheer en mevrouw de Hemptinne gaven er een theeconcert voor de genodigden, terwijl deze niet uitgesproken geraakten van al het schone en het merkwaardige dat de tentoonstelling te bieden had.

Bronnen :

Gazette van Gent

Gand Exposition

Briefwisseling WT13