Golf Club de Gand

Golf werd aan het begin van de twintigste eeuw in Gent geïntroduceerd te Sint-Denijs-Westrem. De golfbaan lag op de oefenterreinen van het leger en telde vijf holes. In 1902 vond de eerste golfwedstrijd plaats: Gent met Edmond, Alfred en Georges Van der Stegen, majoor Isidore De Vriendt en Albert Feyerick tegen de Bruges Golf Club.(1)
In 1903 verenigden de Gentse golfers zich met de tennissers in de Omnium Sporting. België telde toen amper een twintigtal golfspelers. In 1905 verlieten de golfspelers het oefenveld van Sint-Denijs-Westrem omdat ze verplicht waren door het leger na elk weekend de holes opnieuw te dichten. De golfclub splitste zich af van de tennisclub en ging onder de naam Golf Club de Gand spelen op de hippodroom van Sint-Amandsberg. Daar had de Club een terrein van drie holes. De grote bezieler van de golfsport in Gent was Albert Feyerick die in 1909 het eerste clubkampioenschap organiseerde.(2) Toen de gronden van de hippodroom in Sint-Amandsberg dreigden verkocht te worden, ging Albert Feyerick op zoek naar een nieuw golfterrein. In 1910 kocht hij aansluitend bij zijn villa in Sint-Martens-Latem een groot terrein voor 75.900 frank zodat hij in totaal over meer dan 30 hectare beschikte. Hij liet er de Britse golf professional George Pannell een golfterrein aanleggen met 18 holes.
George Pannell was toen werkzaam bij de Royal Golf Club de Tervuren (Ravenstein) gesticht in 1906 in opdracht van Koning Leopold II.(3)Het terrein dat de naam Les Buttes Blanches kreeg, werd ingehuldigd in 1912. Het bestuur bestond toen uit voorzitter Albert Feyerick, penningmeester Isidore de Vriendt en beheerders Marie-Louise de Hemptinne en Georges Vander Steegen.(4) Marie-Louise Morren, gehuwd met Louis de Hemptinne is de enige vrouw die we tijdens ons onderzoek in een bestuur van een sportclub hebben teruggevonden. Albert Feyerick zou ongehuwd blijven en een levenslange passie hebben voor Marie-Louise de Hemptinne-Morren.(5)
De club Les Buttes Blanches in Latem werd volledig door Albert Feyerick beheerd en gefinancierd. Hij nam personeel aan voor het onderhoud en de dienstverlening en een Engelse secretaris. Hij richtte een restaurant in op het gelijkvloers. De verdieping bleef echter exclusief voorbehouden voor de familie Feyerick. Albert Feyerick wilde het aantal spelers beperken tot een veertigtal. Het lidmaatschap bedroeg in 1913 20 frank per jaar. De greenfee, het bedrag dat men betaalt per dag, bedroeg toen 2 frank per speler en 1 frank voor een niet-speler. De Club was de woensdag exclusief voor de familie Feyerick
gereserveerd.(6)
Albert Feyerick had een aantal vaste golfpartners: onder anderen Ferdinand Feyerick (een van zijn 3 broers), Jean Delori, Joseph De Smet en Louis Montigny. Maar daarnaast was Les Buttes Blanches voor hem een middel om zijn zakenrelaties uit de textielsector van Kortrijk en Noord-Frankrijk te ontvangen. Albert Feyerick was ook voorzitter van de sportactiviteiten van de Wereldtentoonstelling. Hij profiteerde van de gelegenheid om de golfsport te promoten door een driedaags toernooi te organiseren. Naast de hertog van Orléans waren er nog meer dan 40 andere deelnemers uit binnen- en buitenland.(7)
In het archief van de golfclub, die vandaag nog bestaat als de Royal Latem Golf Club (8), zijn uit de beginjaren heel weinig gegevens bewaard gebleven. We hebben uit deze periode toch 16 leden teruggevonden waarvan er 2 van adel waren. Behalve Louis de Hemptinne waren de andere leden eerder liberaal. Ook in het boek over de geschiedenis van de Royal Latem Golf Club wordt herhaaldelijk de nadruk gelegd op de liberale roots van de oprichters. Door de invloedrijke figuur van Albert Feyerick bestond een sterke band tussen de golfclub en de Confrérie St. Michel: 12 van de 16 leden waren dan ook Michellisten.

Bronnen :
DE ADEL IN HET GENTSE MONDAINE VERENIGINGSLEVEN AAN HET BEGIN VAN DE TWINTIGSTE EEUW, Simon Lateur
1 Borremans (V.), Royal Latem Golf Club. 2009, p. 18.
2 Ibidem, p. 20.
3 Ibidem, p. 23.
4 Ibidem, p. 25.
5 Ibidem, p. 41.
6 Ibidem, p. 26.
7 Ibidem, p. 25.
8 Ibidem, p. 26.