De hondenwedstrijden

Op 17 en 18 mei  werden er in de wereldtentoonstelling  een wederlandse tentoonstelling  van honden aller rassen gehouden. Voor alle inlichtingen en mededelingen moest men zich wenden tot de heer F. Coorbyter, kasteel Ter Meeren, Destelbergen.

De hondenwedstrijden werden georganiseerd door de afdeling hondensport, een onder afdeling van het centrale sportcomité die alle wedstrijden voor deze wereldtentoonstelling organiseerden, met ene groot succes. Meer dan 500 honden, van allerlei rassen deden mee, wat het voor de jury zeker niet makkelijk zou maken. De vorige hondenwedstrijd  ging door in 1912, in het casino met 300 honden, dus kon men van deze wedstrijd echt van een succes spreken. Werkelijk alles rassen waren aanwezig, of bijna allemaal, van de Belgische herder, d kleine rassen zoals de teckel en de hele grote rassen zoals de Bouvier, begeleid door hun baasjes of bazinnetjes, in zeer gedistingeerde kleding en vol allure en gratie. De jury en het organiserend comité, hadden dus ook geen enkele moeite om de amateurs ertussen uit te halen, deze waren niet zo gedistingeerd en er waren heel wat amateurs uit België, Holland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, enz…

Een van de laureaten hondenshow

S’morgens voor de opening merkten we bij de lunch reeds verschillende prominenten uit de hondenwereld op ,Dhr notaris Henau, president van de hondensport afdeling, die de eretafel voorzat. Aan zijn zijder de Baron van Loo, directeur generaal van het gouvernement aansluitend bij  de sportfederatie, Graaf H. de Bylandt, Weber, afgevaardigde van de Koninklijke Sint-Hubertus club, F. de Coordebyter, H. Vyncke, Van Muuken, H. Houtart, G. Beernaerts, leden van het ondercomité, Baron van Zuylen van Neyvelt, commisaris-generaal en kapitein Ronse, adjudant-comisaris van het ondercomité van de hondensport. Aangestelde leden, Dhr. Branquaer, A. De Rouck, S. Goffin, A. Heinen J. Levita, alsook de aangestelde jury, dhr. Segers, Dutraunoit, E. Rombouts, Futa, Bertrand, Crost-Waite, Sassen, Theuret, Kindt, Von Kleinsorgen ,G .Obrem, Van Muyelem, Cremer Tayemans, Holgate enz… Een groot antal nobelen waren aanwezig. Dhr de Henau, bracht een toast uit op Zijne Majesteiten de Koning en de Koningin, richtte daarna een dankwoord aan de organiserende leden van de tentoonstelling van de afdeling hondensport voor hun inzet voor een succesvolle editie, met de klemtoon op de groep van Baron van Loo.

Een van de laureaten op de hondenshow

Prijskamp der trekhonden.

Deze prijkamp zal plaats hebben in de hal van het feestpaleis, zaal der orchideeën, ter wereldtentoonstelling, op zondag 18 mei, om 9 u 30 s’morgens.

Twee getuigschriften tot het bekomen van het kampioenschap.

Ereprijs:  een kunstvoorwerp, uitgeloofd voor de schoonste reu of teef

Bijzondere prijzen : De nationale vereniging der kweeksyndicaten van de Belgische trekhond kent bijzondere prijzen toe aan de honden, toebehorend aan een lid van het provinciaal kweeksyndicaat.

Eerste prijskamp : Klas der jongen : voor alle reuen van 6 maanden tot 1 jaar, op 1 mei 1913

Tweede prijskamp : Klas der jongen : voor alle teven van 6 maanden tot 1 jaar, op 1 mei 1913

Derde prijskamp : Limietklas : voor prijs in open klas of wie geen eerste prijs in limietklas behaalden

Vierde prijskamp : Limietklas : voor alle teven voor wie nog geen eerste of tweede prijs in open klas of een eerste prijs  limietklas behaalden.

Vijfde prijskamp : open klas : voor alle reuen zonder onderscheid

Zesde prijskamp : open klas : voor alle teven zonder onderscheid