De hondenclubs en hun wedstrijd op de expo

Wat betreft de hondensport hebben we drie verenigingen teruggevonden in Gent. Geen enkele van onze bronnen biedt voldoende gegevens om de relevantie van deze clubs voor ons onderzoek aan te tonen, nog minder om een analyse met onze databank mogelijk te maken. We hebben hier en daar enkele raakvlakken met het mondaine leven gevonden, en vermelden voor de volledigheid daarom hierna even de clubs. Er was de Dog Coursing Club des Flandres die races voor hazewinden en whippets organiseerde in het park aan de oude citadel. Inkomgeld 1 frank op een gereserveerde plaats en 25 centiemen op het grasveld.(1)
Dan was er de Dog Racing Club Gantois die races voor hazewinden organiseerde aan het Arsenaal in Gentbrugge. Voorzitter van deze club was in 1908 Paul De Le Court (2), De Société Canine des Flandres werd in 1903 opgericht met als doel de hondensport en het fokken van rashonden en trekhonden te verbeteren.
Ferdinand de la Kethulle de Ryhove, Emile Seydlitz en ridder Léon Schellekens,, maakten deel uit van het voorlopig bestuur. Men kwam samen in het Hôtel royal Victoria op de Kouter. Van 23 tot 25 juni 1906 organiseerde de Société Canine de eerste internationale hondententoonstelling in de grote zalen en tuinen van het Casino op de Coupure. In 1908 en 1912 volgden dezelfde tentoonstellingen. Ook met de wereldtentoonstelling werd een grote hondenshow ingericht.(3)

Bronnen :
DE ADEL IN HET GENTSE MONDAINE VERENIGINGSLEVEN AAN HET BEGIN VAN DE TWINTIGSTE EEUW, Simon Lateur
1 BIB.VLBL.FII.D.007 Dog Coursing Club des Flandres S.l. : s.n., n.d., 1 map met losse documenten.
2 BIB.VLBL.FII.D.007 Dog racing club gantois. S.l. : s.n., n.d., 1 map met losse documenten.
3 BIB.VLBL.FII.D.007 Société Canine des Flandres. S.l. : s.n., n.d., 1 map met losse documenten.