De flamingantenfurie

Gaat waar en bij wie ge wilt in Gent, en het gedrag van de Flaminganten tijdens het prachtig Frans concert in onze wereldtentoonstelling wordt streng beoordeeld en afgekeurd.
Wij hebben met genoegen vastgesteld dat vele rechtzinnige Vlaamsgezinden de laatste niet zijn om die hatelijke en krapuleuze manifestatie te laken.
Die personen voelen evenals wij, de doemwijze hunne leeuw? meer nadeel gedaan heeft aan de Vlaamse zaak, dat alle Franskiljons tot hiertoe deden of nog kunnen doen. En dat is jammer, omdat er Vlaamse grieven zijn die wij erkennen en eisen die wij bijtreden.
Het storen van de plechtigheid was zoveel ongepaster en gemener, omdat die gebeurde op de wereldtentoonstelling, waarbij we alle naties hadden uitgenodigd.
Deze invitatie is op bijzonder grootse en prachtige wijze beantwoord door Frankrijk, wiens tentoonstelling een oprecht merkwaardige parel is, die al de andere naties in de schaduw stelt, wat ook door de anderen erkend wordt.
Het is dan juist onze beleefde Franse gast, met wie België de meeste en gulhartigste betrekkingen onderhoudt, die op de meest krapuleuze wijze door een bende kwakzalvers beledigd wordt. Het is een echt schandaal, waartegen wij met verontwaardiging protest aantekenen.
Er moet aan dat razend fanatisme van die kerels absoluut een einde komen, willen wij de faam onze stad niet vernietigd zien en zelfs de natie in haar geheel geen diplomatieke moeilijkheden op de hals halen.
Het is al te klaar dat die grofheid gewild was, met het uitdrukkelijk inzicht om Frankrijk te beledigen.
De Engelsen hebben in de tentoonstelling ook een concert gegeven en niemand heeft dat gestoord en dat is zoals het hoort te wezen.
Maar wij eisen voor onze Franse buren evenveel eerbied en gastvrijheid, als ze ons komen vergasten op een feest. Als het nu al gaat verboden worden om enige meesterlijke Franse liederen te zingen, waar gaan wij naartoe?
Straks zal die opgehitste hoop nog de bakkers gaan verbieden om Franse broden te bakken en ons verbieden om een pistolet kopen, onder het voorwendsel dat wij ons eigen moeten zijn en ons tevreden moeten stellen met Vlaamse broden.
Men kan daar eens mee lachen, maar na hetgeen zondag gebeurd is mag men zich aan alles verwachten.

We zijn benieuwd wat er met die Vlaamse Leeuwen nu zal gebeuren, namelijk of zij zullen vervolgd en gestraft worden.
Wij herinneren ons, dat wij jaren geleden ” De kleine patriote” zijn gaan fluiten, een stuk waarin de Flamingant de Franse revolutionairen op de gemeenste wijze beledigden en wij samen met onze partijgenoten zijn vervolgd en gestraft geweest.
Zondag werd er niemand beledigd en de rumoermakers hadden geen enkele reden om et hun stoornis de plechtigheid te verschonen of uit te leggen. Welnu wij zullen wel zien of men even streng zal zijn tegen deze heren als men brutaal was tegen beledigde werklieden, die niet anders deden dan hun eer en deze van een grote wereldgebeurtenis wreken, die in het openbaar schandelijk belogen en belasterd werd.
Wij zullen nagaan hoe zwaar een werkman en een Flamingant op hun beurt wegen in de schaal van Vrouwe Justitia.

Werklieden, partijgenoten, past goed op!
De kliek die zondag het Frans concert stoorde dat was dezelfde die pas 2 maand geleden, de algemene werkstaking bestreed en u uitschold voor een hoop clowns, een troep Augusten, terwijl gij dapper de strijd voert voor u recht.
Het was dezelfde bende die Anseele aanviel, nadat hij het wetsvoorstel had getekend, die de vervlaamsing van de hogeschool voorstelde, met de heren Van Cauwelaert, een katholiek, en Franck, een liberaal.
Wat bewijst dit?
Dat er geen greintje volksliefde, dus ook geen volkseerbied schuilt in het lijf van die Vlaamse lawijtmakers.
Het is een troep kaboutermannen, die zich willen aanstellen als reuzen, ja als leeuwen…. maar die aan het lopen gaan voor een paar honden.
Het zijn niets willende woordenkramers, eenogigen die koning willen zijn in het land der blinden. Het zijn toneelspelers, goed voor een poesjenellenkelder, maar niet voor een betamelijke schouwburg.
Daarom, werklieden, hoed u voor deze paljassen en laat er u niet door meeslepen, nu niet of nooit. Dezelfde raad geven wij aan alle Vlaamsgezinden, die rechtzinnig en oprecht hun zaak liefhebben.
Maar de gaillards kondigen aan, dat zij zinnens zijn te herbeginnen als de gelegenheid zich voordoet.
Wij geven hen de welgemeende raad dit niet te beproeven, want de geest die zij in het leven hebben geroepen in Gent is van aard om hun zulks duur te doen betalen, buiten alle tussenkomsten, zelfs van bewakers, honden en politie.
Een verwittigd man is er twee waard, en opgepast weze de boodschap.

Ondertekend met de initialen F.H.

Bron:
Vooruit 28.06.1913