De dienstverlening van de Automobile Club des Flandres

De Automobile Club des Flandres ontstond op 24 februari 1899 als een lokale afdeling van de Automobile Club de Belgique. De Club wou de automobiel promoten en diensten verlenen aan de automobilisten. Donald Weber verwoordt het aldus: “De automobielclubs waren dan ook nooit loutere sport- of toeristenbonden, ze maten zichzelf expliciet een maatschappelijke missie toe: het promoten en verdedigen van de belangen van de automobielgebruikers, zowel op het terrein als tegenover de beleidsmakers. Dat niet weinig personen van adel zich hiertoe geroepen voelden, droeg in aanzienlijke mate bij tot de verhoging van de
maatschappelijke status van het automobilisme.” De Automobile Club de Belgique had inderdaad een hoge maatschappelijke positie met netwerken tot aan het koningshuis. Voor de Eerste Wereldoorlog waren al haar bestuurders (van voorzitter tot penningmeester) van adel. De Automobile Club de Belgique was als enige vertegenwoordiger van de Belgische automobielsport erkend en had op die manier een monopolie over automobielwedstrijden. De Automobile Club des Flandres was met voornamelijk recreatieve activiteiten ondergeschikt aan de Automobile Club de Belgique. De Club organiseerde plaatselijke wedstrijden, excursies en banketten en hield zich maar zelden bezig met beleidswensen.
Joseph de Hemptinne was de stichtende voorzitter van de Automobile Club des Flandres. Al in 1891 bleek zijn interesse in banden en mechaniek wanneer hij in 1891 de Gentse Velodroom mee hielp realiseren. Secretaris was Jules van Besien, opgevolgd in 1906 door Arnold Vander Haeghen. Een deel van de leden van de club waren van Brugge en werden in 1902 officieel erkend als een afzonderlijke afdeling.

DIENSTVERLENING
Naast de gebruikelijke service voor haar leden bood de Club hier en daar ook haar diensten
aan de gemeenschap. Zo stelden in 1909 enkele leden op vraag van de Club hun auto ter
beschikking van de politie. Op deze manier kon een agent meerijden om overtredingen van
voertuigen (karren, koetsen enz.) tegen het rechts houden op de weg vast te stellen.124 Ook
liet de Automobile Club des Flandres in 1913 wegwijzers plaatsen voor de Wereldtentoonstelling.(1)

Bronnen :
DE ADEL IN HET GENTSE MONDAINE VERENIGINGSLEVEN AAN HET BEGIN VAN DE TWINTIGSTE EEUW, Simon Lateur
1 Gazette van Gent, dinsdag 6 mei 1913