Britse plannen

Beschrijving
1 grondplan
Het grondplan van de Engelse sectie was rechthoekig en werd langs de kant van de Erelaan en Natiënlaan afgesloten door een open galerij. De ingangspaviljoenen bevonden zich op drie hoeken en in het midden van de gevel op de Erelaan.

2 Opstand
De arcade van de galerij rustte op zuilen, versierd met een eierrand onder de eenvoudige dekplaat en een reeks kleine ovalen onder- en bovenaan. De hoekzwikken waren gevuld met een gestileerd bladmotief en medaillon. De arcade werd afgesloten door een entablement, waarvan de fries, in panelen verdeeld, opgevuld was met een geometrisch motief, de kroonlijst klossen had en de attiek als borstwering uitgewerkt was, bekroond door uitgelengde siervazen. De middelste ingangspartij was als middenrisaliet opgevat van drie traveeën, van elkaar gescheiden door gekoppelde zuilen en overeenstemmend met drie toegangsdeuren.
De muurdammen werden bekroond door eenzelfde allegorische groep als de koepel van de hoofdingang. De op hoeken gelegen ingangspaviljoenen waren pagodeachtig afgedekt door drie koepels boven elkaar. De eerste was van de tweede koepel gescheiden door een reeks ramen, de tweede van de derde door een reeks panelen, waarin medaillons waren uitgewerkt.
Boven hun ingangsdeuren waren halfronde platte afdaken aangebracht die op zuilen rustten.