De aantrekkelijkheden in de wereldtentoonstelling

Het bestuur der Wereldtentoonstelling heeft zich voor dit deel der onderneming, dat altijd een grote bijval is voor de wereldfoor, gewend tot een Engelse maatschappij, die de bezoekers een reeks nieuwe aantrekkelijkheden zal aanbieden, waarvan de meeste nog nooit in België te zien waren.
Het plein der aantrekkelijkheden zal met de grootste kosten ingericht worden en alles bevatten wat op dit moment het nieuwste is en waaronder verscheidene schouwspelen die zullen kunnen wedijveren met die der grootste tentoonstellingen.
Als men het park binnengaat langs de Kortrijkse steenweg, zal men zich dadelijk te midden van menige aantrekkelijkheden bevinden, bevattende alles wat het vernuft heeft kunnen uitvinden van uitspatting en vermaak van het publiek.
Links gaande zal men zich voor de Giant Coaster bevinden, een gans nieuw type van de Scenic Railway, de grootste ter wereld met enkele beklimming. De bouw zal ongeveer 100 meters lang zijn en de baan nagenoeg 2 kilometer, waarop 5 treinen per minuut zullen rijden. De reizigers zullen landschappen doorkruisen uit alle werelddelen, natuurgetrouw weergegeven voor wat de bijzonderheden betreft en met een snelheid van 8 tot 150 km per uur.
Deze laatste toepassing der zwaartekracht als drijfkracht zal geplaatst zijn in dit deel van het park, gelegen tussen het restaurant van het feestpaleis en de Leopold laan.

Onder de Giant Coaster, begrepen in hetzelfde gebouw, zal een niet minder fraaie aantrekkelheid getiteld : De toverkelders. Hier zullen de reizigers in bootjes geheimzinnig voortbewogen over de golfjes van een kronkelende rivier, door wonderbare grotten varende, er verschillende wonderen der onderaardse wereld te zien krijgen. Te midden van schilderachtige lichteffecten zal men onderaardse paleizen, Chinese pagoden en andere Oosterse wonderen kunnen aanschouwen. Van de ingang onder de Giant coaster vind ik alleen een postkaart terug met de titel Palais de Danse

Naast dit alles komt de laatste opschudding wekkende nieuwigheid, de Glijdende Bol, die jong en oud hartelijk zal doen lachen. Deze uitvinding bekomt sedert zes maanden de grootste bijval te Londen en heeft de gunst verworven van de High Life van heel het Koninkrijk.
Wat verder aan de oever van de grote vijver, de grootste aantrekkelijkheid, de Water Chute, de grootste ooit gebouwd werd, zijnde 40 meters hoog, met een helling van 100 meter tot aan het water, waar de boten zullen afglijden met een snelheid van 90 km per uur.

Een veiligheidsophaler zal de reizigers naar boven brengen. Er zullen 4 afrijzen zijn per minuut. s’Avonds zal boven het toppunt van de Waterchute een lichtwerper geplaatst worden van 16000 bougies, wiens stralen heel de tentoonstelling en Stad Gent zullen verlicht worden.
Er dient vermeld te worden dat de Waterchute zal gebouwd worden door de uitvinders zelf, de bestuurders van de aantrekkelijkheden van de Tentoonstelling van Gent 1913, de heren L. Morgan en T.W. Potts.
Van de Waterchute de weg volgende lans de Belvédèrelaan komen we aan een gebouw met een wonderlijk uitzicht, Het lachende huis. Men zou zeggen dat dit huis door een aardbeving getroffen werd, zo scheef is alles aangebracht en nochtans treft het geheel door een drollig uitzicht. Men zou denken dat alles onvermijdelijk moet instorten want in het huis treft men geen enkele rechte lijn aan. De bezoekers zullen bij het verlaten van het huis “scheef” zijn van het lachen.
Wat verder vind men het reusachtige Lustige wiel, een aantrekkelijkheid die voldoende bekend is. ( reuzenrad)
Daarna zien we het Helter-Skelter, deel uitmakende van het gebouw der waterval, het drolligst van alle vermaken. Zie ingang uiterst links op de foto, witte boogvormige poort

info:ugent-repo/topo/703-B-00012

Voorbij het Lustige wiel bezoekt men de befaamde Straat van Cairo die de hervoorbrenging zal zijn van een Oosterse straat met de markt, kemels en ezels, tal van lieden in Oosterse klederdracht, die allerlei artikelen van hun fabricaat zullen te koop aanbieden.
Er zullen ook Arabische schouwburgen en koffiehuizen zijn en een restaurant waar men de echte Kous-Kous zal kunnen eten naar hartenlust.

De aantrekkelijkheden zullen dubbel zo belangrijk zijn als in Brussel.
De bezoeker zal niet weten wat eerst bezoeken, een harem, de ganzenjacht, de bekorende golven, een aquarium waar men naar hartenlust zal mogen vissen, ook zijn er luchttochten, koesen op ski’s, tobbegans, troepen dansers en danseressen van vele landen, in hun nationale klederdracht.
Naast de spoorwegviaduct, voor men aan de hoofdingang komt, bevindt zich de Internationale Kuurzaal, die langs de Belvédèrelaan met de tentoonstelling zal verbonden zijn.
Hier zal men aantreffen een Casino, een zangkoffiehuis en een grote cinema, waarvan de voorstellingen in het volle daglicht zullen plaats hebben. Een monumentale gevel, die s’avonds schitterend zal verlicht worden, zal de kuurzaal van de Kortrijks steenweg gemakkelijk aanduiden.
Tot slot een echte clou, een wonder van mechanisme en elektriciteit, dat een treffend gedacht zal geven van de verschrikkelijke schipbreuk van de Titanic, ingericht in een bijzonder paviljoen.
Men zal een juiste voortbrenging zien van het reuzenschip, de Titanic, in staal gebouwd. Men zal eerst de boot te Belfast te water zien laten, het vertrek uit Southampton bijwonen voor zijn eerste en laatste reis, de ontmoeting met de ijsbergen en het schip door de golven zien verzwelgen.

Geraadpleegde bronnen : de expo gazettes van 1913