Briefwisseling koninklijk hof voor opening van het Salon der Monumentale Kunsten