Briefwisseling koninklijk hof voor de opening 26 april 1913

De koning, Albert 1 zal de wereldtentoonstelling officieel openen.
De briefwisseling tussen het hof en het comitee van de expo, werden ons openbaar gemaakt.
Koninklijke trein vertrekt in Brussel Noord om 13.27 u en zal halt houden in het Koninlijk station van Laeken waar de Koning en Koningin met hun zoon Leopold zullen opstappen om tegen 14 u 25 aan te komen in Gent Sint-Pieters. Op het perron zullen de hoogwaardigheidsbekleders de Koning opwachten, zoals de Provinciecommandant, de verantwoordelijke van de Civiele garde van Gent, Generaal Ligy,de gouverneur, Baron de Kerckhove d’Exaerde, de burgemeester Braun.
Om 14 u 45 komen ze aan op de expoterreinen oder escorte te paard bereden door de 4de lansiers
Burgemeester Braun zal een speech houden in het Paviljoen Gent,om 17 u,met enkele hoogwaardigheidsbekleders   brieven van de speech zijn in het Nederlands en Frans opgesteld.
De koning zal ook het gouden boek tekenen.
OM 17 u 15 vertrekt de escorte, bestaande uit 4 voertuigen, terug naar het station, waar om 17 u 30 de koninklijke trein terug zal vertrekken naar Brussel
Rijksarchief België, Koninklijke archieven