Aalter op de expo

Toen in maart 1913 een Aalterse landloper werd opgepakt, schreef een krant ironisch dat de politie hem naar Gent had gevoerd “omdat hij de expositie eens wilde zien”. De opsteller van het bericht bedoelde daarmee de Wereldtentoonstelling die van april tot oktober 1913 in Gent werd georganiseerd. Deze vermelding bracht ons bij de vraag wat de impact was van deze tentoonstelling op “den buiten”. In welke mate leefde dit bij de bevolking van het platteland? Ging men op bezoek, werkte men mee, was er enthousiasme,…?

Algemeen gesteld mag men stellen dat er een duidelijke interesse was van de ‘buitenmensen’ voor de tentoonstelling. In de lokale weekbladen uit de streek werd er bijvoorbeeld over geklaagd dat er geen extra trein werd aangelegd op de lijn Gent-Brugge om gemakkelijker de ‘expositie’ te bezoeken. Verder brachten de weekbladen wel verslag over de grote gebeurtenissen in de marge van de tentoonstelling (bijvoorbeeld bezoek van het vorstenpaar) en de kleine ‘malheuren’ (een brand, het gevaar op ‘pickpockets’, …). De opening van het ‘Hedendaags Dorp’ (met modelboerderijen) genoot de nodige aandacht, al klaagde men erover dat de toespraken in het Frans werden gehouden. Voor de ‘prijsbolling’ was er ook heel wat interesse in de streek.

Reproductie van de gedenkkaart
St. Sebastiaan Aalter
Wereldtentoonstelling 1913

Wat verder grasduinen levert nog wat meer concrete informatie op. De Aalterse schuttersgilde St.-Sebastiaan (die reeds een heel lange traditie had) nam deel aan het kampioenschap van de handboogschutters dat op de Wereldtentoonstelling werd georganiseerd en behaalde er de overwinning. Op een gedenkkaart (gepubliceerd in het boek Geschiedenis van Aalter) die ter gelegenheid hiervan werd uitgegeven staat kampioen Hendrik Cocquyt, omringd door vader, broer en andere leden van de gilde. De overwinning in Gent sprak duidelijk tot de verbeelding.

Verder namen ook enkele Aalterse dames (onder initiatief van de goed gekende juffrouwen Brouns) deel aan het initiatief van de huishoudscholen. In die sessies wilde men instructie geven aan jonge vrouwen die een gezin zouden stichten. Voorlichting en informatie was een belangrijke doelstelling van de ‘exposition’.

Blijkbaar was het evenement ook iets waar alles kon aan gekoppeld worden om volk te lokken. Op het turnfeest ter gelegenheid van Aalter-Brug kermis (juli 1913) kwam er een Gentse turnclub op bezoek die oefeningen bracht “van de tentoonstelling”. Kortom, ook in Aalter ging deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij, al blijft het natuurlijk moeilijk de juiste draagwijdte in te schatten.

Bron :Peter Laroy geschiedenis van Aalter
Labels: Aalter Gent wereldtentoonstelling 1913