1914-a

Plaket van het Comité Français aan het Museum van Gent, 1899

Land / Stad : Frankrijk.

Graveur : L. Bottée.

Atelier : Monnaie de Paris.

Beschrijving :

Vz. Een vrouw met lang gewaad zit op een stenen bank half naar links; ze draagt een diadeem met twee vleugeltjes en wijst met haar rechterhand naar een panorama links met fabrieken en erboven de zee, bergen en een stralende hemel; links voor haar voeten ligt een aambeeld, een hamer en een wiel; rechts op de grond staan een bijenkorf, een lauriertak en een hoorn des overvloed ; links op de afsnede verdiept, L. BOTTÉE – 99

Kz. Links staat een laurierboom met erachter een aambeeld en hamer; op de grond rechts ervan een stok met twee slangen en een stengel met een bloem; rechts van de boom, COMITÉ / FRANÇAIS / DES / EXPOSITIONS / A / L’ ÉTRANGER ; links van het aambeeld verdiept, L BOTTEE ; onderaan op de afsnede verdiept, MUSÉE DE GAND.

Herkomst : Gift van het “Comité Français des Expositions à l’Etranger“.

Historische context :

Bij iedere grote tentoonstelling of wereldtentoonstelling is het belangrijk voor de zakenwereld om aanwezig te zijn om de eigen markt te promoten. Tot vóór 1884 had de Franse regering echter meer aandacht voor binnenlandse dan voor buitenlandse manifestaties. Daarom besloten een groepje zakenlui uit Nice in 1884 het “Comité Français des Expositions à l’ Etranger” op te richten. Op die manier hadden de Franse firma’s meer vrijheid om hun vertegenwoordiging op buitenlandse expo’s tot hun grootste voordeel te organiseren.

De Franse regering zag daar vlug het nut van in en erkende deze particuliere organisatie spoedig. Vanaf 1908 was haar werking zelfs opnieuw een volledige staatsaangelegenheid.

Het was tevens de gewoonte de Franse aanwezigheid te vereeuwigen door middel van een medaille.

Deze plaket, die reeds in 1899 door Bottée werd gegraveerd voor het “Comité Français des Expositions à l’Etranger“, werd na de Wereldtentoonstelling te Gent in 1913 aan het Museum voor Schone Kunsten (ref. folio 449, 1914-A) geschonken waarbij men de opdracht heeft gegraveerd op de afsnede. Bij deze gelegenheid schonk het Comité ook een reeks plaketten die bij vorige tentoonstellingen gegraveerd waren en geëxposeerd werden op het Salon de la Médaille van 1913.

Bibliografische referenties :

Exposition Internationale et Universelle de Bruxelles en 1910 organisée sous le patronage et avec le concours du gouvernement Belge – Groupe II : Beaux-Arts Classe 9B : Gravure en Médailles, Salon Internationale de la Médaille Contemporaine – Catalogue -, nr. 152(1), p. 93.

Inventarisatie : Huguette Taymans

Medaille : MSK