1913-ad


Objectnr.: 1913-AD
Objectnaam: plaquette
Vervaardiger: Wienecke, Johannes
Titel: Het bezoek van koningin Wilhelmina aan ’s Rijks Munt te Utrecht, 1911
Datering: 1911 tot 1911
Standplaats:
Beschrijving: Sinds 1648 was de Munt te Utrecht gevestigd in de gebouwen van het voormalige St-Cecilia-klooster. Ondanks herhaalde pogingen van Amsterdam om de Munt van het Koninkrijk der Nederlanden te laten verhuizen, bleef ze in Utrecht, ook toen beslist werd een nieuw Muntgebouw te ontwerpen. Het werd opgetrokken in Hollandse renaissancestijl naar plannen van de rijksbouwmeester C.H. Peeters, op de splitsing van de Rijn en het Merwedekanaal te Utrecht. Een officiële opening heeft nooit plaatsgevonden. Wel bezocht koningin Wilhelmina op 23 juni 1911 de nieuwe Munt. Na haar bezoek aan de werkruimten sloeg de koningin het eerste gouden tientje met de nieuwe beeldenaar, naar een ontwerp J.C. Wienecke, de Rijks stempelsnijder. Hij ontwierp toen ook deze plaquette, die het smelten en gieten van edel metaal voorstelt. De koningin ontving een exemplaar, met op de keerzijde een wapenschild en een aangepast omschrift, als aandenken aan haar bezoek.

Herkomst : : Aangekocht door “Société Gantoise des Amis de la Médaille” op het Salon van de Medaille tijdens de Wereldtentoonstelling te Gent in 1913 en door hen geschonken aan het Museum.

Historische context :

Sinds 1648 was de Munt te Utrecht gevestigd in de gebouwen van het voormalige St-Cecilia-klooster. Ondanks herhaalde pogingen van Amsterdam om de Munt van het Koninkrijk der Nederlanden aldaar gevestigd te krijgen, bleef ze in Utrecht, ook toen tot de bouw van een nieuw Muntgebouw werd besloten. Naar plannen van de rijksbouwmeester C.H. Peeters, werd aldus een gebouw opgetrokken in Hollandse renaissancestijl op de splitsing van de Rijn en het Merwedekanaal te Utrecht. Een officiële opening heeft nooit plaatsgevonden. Wel bezocht koningin Wilhelmina op 23 juni 1911 de nieuwe Munt. Na bezichtiging van de werkruimten sloeg de Koningin het eerste gouden tientje met de nieuwe beeldenaar, naar een ontwerp van ’s Rijks stempelsnijder J.C. Wienecke. Hij ontwierp bij deze gelegenheid eveneens deze plaket welke het smelten en gieten van edel metaal voorstelt. De koningin ontving een exemplaar, met op de keerzijde een wapenschild en een aangepast omschrift, als aandenken aan haar bezoek.

Op het Salon van de Medaille te Gent in 1913, waar deze medaille werd aangekocht, stelde de kunstenaar eveneens een zilveren exemplaar tentoon.

Bibliografische referenties :

Algemene Wereldtentoonstelling te Gent in 1913, Groep II, Schone Kunsten, Deel II – Miniaturen – Medailles – Bouwkunde, – catalogus –, lijst 314, nr. 5-6, p. 165.

Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde 1911, Gemengde berichten, p. 249-250.

Gazette Numismatique Française 1911, p. 328-334.

Inventarisatie : Huguette Taymans
Medaille : M.S.K. Gent