Station Maaltebrugge

Lijst-Vanbellingen : Maltebrugghe, eerder Gand (Chaussée d’Audenarde) genoemd : stopplaats, beheerd door Saint-Denis-Westrem, geopend op 15-11-1881, nr. 520, OdS 131/1881, 99/1884, 35, 64, 73 en 83/1885, 135/1894 en 14/1910. Opgeheven op 1-7-1910.

Ordre de Service 131 d.d. 12-11-1881 : Opening op proef, op marktdagen (vrijdag), van de stopplaats Gand (Chaussée d’Audenarde). Op 4.069 m van Gand en 2.931 m van Saint-Denis-Westrem.

OdS 99/1884 : Gand (Chaussée d’Audenarde) wordt opgeheven per 1-8-1884.

OdS 35 d.d. 15-3-1885 : Op proef komt in dienst per 14-3-1885 als stopplaats Gand (Chaussée d’Audenaerde). Alleen voor reizigers. Het beheer is aan Gand (St-Pierre). De afstand is 4.069 m tot Gand (Sud) en 2.931 m tot St-Denis-Westrem.

OdS 64 d.d. 7-5-1885 : Naamswijziging : Gand (chaussée d’Audenarde) wordt Maltebrugghe.

OdS 83 d.d. 9-6-1885 : Het station Gand-St-Pierre wordt een halte en daarom komt de stopplaats Maltebrugghe nu onder St-Denis-Westrem.

Jvsl 1885 : Maltebrugghe nieuwe stopplaats aan het bestaande net.

OdS 135 d.d. 12-7-1894 : “Agglomération gantoise. Organisation du service des stations”. Hierin wordt Maltebrugghe als stopplaats genoemd.

OdS 235/1897 : Maltebrugghe/Maltebrugge, stopplaats geopend op 15-11-1881; ligt op 7.293 m van Gand-Saint-Pierre, op 4.048,80 m van Gand (Sud), op 3.010,05 m van Saint-Denis-Westrem en op 2.946 m van Ledeberg. Beheer : Saint-Denis-Westrem.

OdS 14 d.d. 20-6-1910 : Per 1-7-1910 : “Détournement, par Gand (Saint-Pierre), de la section comprise entre la station de La Pinte et la bifurcation du Strop. Suppression du point d’arrêt de Maltebrugghe. Déplacement de la station de St-Denijs-Westrem et établissement d’un point d’arrêt à Hemelryk.” Het nieuwe baanvak meet 8765 m : La Pinte – Hemelryk is 1.972 m; Hemelryk – St-Denijs-Westrem is 1.298 m. De stopplaats Hemelryk krijgt het lage nummer 520 (vroeger bezet door Maltebrugghe).
Jaarverslag 1910 p. 39 : de stopplaats Maltebrugge werd afgeschaft.

Bron : Train World Heritage – Railway History & Research