Sacristie van de kapel van Huis van Alijn

Dit gebouwtje leunde tegen de gevel van de Alijns kapel. Welke functie het had binnen het geheel van de reconstructie van het Huis van Alijn binnen Oud Vlaendren is niet benoemd.